Rewolucja dla kierowców i pieszych. Zakaz jazdy „na zderzaku” i o wiele więcej

Rewolucja dla kierowców i pieszych. Zakaz jazdy „na zderzaku” i o wiele więcej

Dodano: 
Przejście dla pieszych, zdjęcie ilustracyjne
Przejście dla pieszych, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / Pink Badger
Rząd zdecydował się na radykalną zmianę przepisów dotyczących kierowców i pieszych. Piesi dostaną pierwszeństwo przed wejściem na pasy, zakazana zostanie jazda „na zderzaku” i zrównana nocna i dzienna prędkość w obszarze zabudowanym. Zmian będzie jednak dużo więcej.

Rada Ministrów 24 listopada 2020 r. przyjęła opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nim:

  • Piesi będą mieć pierwszeństwo przed wejściem na pasy,
  • Prędkość w obszarze zabudowanym będzie wynosić zawsze 50 km/h (nie jak dotąd 60 km/h nocą),
  • Zakazana zostanie jazda na zderzaku na autostradach i ekspresówkach,
  • Zakazane zostanie patrzenie w telefon komórkowy podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych.

Jednak nowelizacja to niejedyne działanie resortu infrastruktury i KRBRD na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej

Rząd zapowiedział stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej, w szczególności przeznaczonej dla ruchu pieszych. To np.: budowa chodników, modernizacja oświetlenia przejść dla pieszych, umieszczenie wysp azylu czy zmiany w oznakowaniu drogi. Na ten cel z Krajowego Funduszu Drogowego rząd przeznaczy 2,5 mld zł.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach samorządowych

W Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg wyodrębniona zostanie, w ramach inwestycji powiatowych i gminnych, podkategoria zadań polegająca wyłącznie na poprawie bezpieczeństwa pieszych na przejściach. Będzie można np. realizować inwestycje:

  • wymuszające przestrzeganie ograniczeń prędkości w rejonie przejść dla pieszych (np. montaż progów zwalniających czy zmiana geometrii pasa),
  • poprawiające widoczność pieszego (np. poprzez doświetlanie przejść dla pieszych wraz ze strefą oczekiwania),
  • skracające drogę, jaką muszą pokonać piesi (np. poprzez zawężanie jezdni w miejscu przejścia dla pieszych bądź stosowanie azylów).

Nowe wymagania techniczne w drogownictwie

Określone zostaną zasady projektowania, w tym lokalizacji przejść dla pieszych, uwzględniające w szczególności warunki widoczności pieszego na przejściu z perspektywy kierowcy oraz widoczności pojazdu z perspektywy pieszego na przejściu. Do tego dojdą już rozpoczęte: kampania promująca właściwe zachowanie na drodze i szkolenia z bezpieczeństwa ruchu drogowegodla samorządowych zarządców dróg.

Czytaj też:
3 mld zł więcej na budowę dróg. Sejm przyjął nowelizację ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

Źródło: Gov.pl

Czytaj także