Ateny najpiękniejszą wsią w Polsce?

Ateny najpiękniejszą wsią w Polsce?

Dodano:   /  Zmieniono: 
14 wsi zgłosiło się w Podlaskiem do pierwszego wojewódzkiego konkursu na najpiękniejszą i najbardziej estetyczną wieś w regionie - poinformował Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Wyniki będą ogłoszone jesienią.
18 kwietnia minął termin zgłaszania się miejscowości do konkursu pod nazwą "Piękna i estetyczna podlaska wieś". Od początku maja do końca lipca wsie będą się przygotowywać do  rywalizacji. Będzie między innymi sadzona roślinność w miejscach, które służą wszystkim mieszkańcom, np. na skwerach, przy placach zabaw, przy wiejskich świetlicach - poinformowała Joanna Czarkowska z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (PODR) w  Szepietowie. Każda wieś otrzyma na zakup sadzonek około 300 zł.

14 współzawodników

W konkursie rywalizować będą: wieś Ateny (powiat augustowski), Karakule (białostocki), Patoki (bielski), Brzeźno (grajewski), Zabłotczyzna (hajnowski), Zabiele (kolneński), Rutki (łomżyński), Kruszyn (moniecki), Oszkinie (sejneński), Czartajew (siemiatycki), Stara Kamionka ( sokólski), Stary Folwark (suwalski), Stare Racibory (wysoko-mazowiecki) oraz Wola Zambrowska w powiecie zambrowskim.

Zgodnie z regulaminem konkursu rywalizują wsie, które nie są siedzibami gmin. Piątkę najpiękniejszych podlaskich wsi poznamy jesienią podczas targów ogrodniczych na terenie PODR w Szepietowie. Przedtem, w połowie sierpnia, konkursowa komisja objedzie wszystkie miejscowości i dokona oceny.

Będzie ładniej

Celem konkursu jest poprawa wyglądu i estetyki wsi w regionie, działanie na rzecz ładnego otoczenia. Jak tłumaczy Czarkowska, dotychczas zazwyczaj nacisk kładziono na porządek w obejściu, a nie np. na wygląd ogródków czy ogólnego otoczenia. Zaznaczyła, że wieś to nie tylko miejsce pracy rolników, to także miejsce wypoczynku wielu osób. Podkreśliła, że ładne miejsce chętniej odwiedzają turyści, łatwiej też w  atrakcyjnym miejscu prowadzić np. działalność agroturystyczną.

W konkursie oprócz walorów estetycznych oceniane również będą takie zagadnienia jak np. ochrona dziedzictwa kulturowego czy oznakowanie miejscowości czy dbałość o środowisko - czy np. prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, w jaki sposób rozwiązana jest kwestia gospodarki ściekami. Wpływ na ocenę będzie miał także stan elewacji budynków, ogrodzeń, ogólny ład i porządek. Konkurs jest prowadzony i finansowany w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

ja, PAP