Tablice rejestracyjne w Polsce

Rodzaje tablic rejestracyjnych

  • zwyczajne
  • indywidualne
  • zabytkowe
  • profesjonalne
  • tymczasowe
  • tymczasowe badawcze
  • dyplomatyczne
  • pojazdy o napędzie elektrycznym lub wodorowym

Oznaczenia tablic rejestracyjnych według województw

Województwo dolnośląskie

Miasta na prawach powiatu

Powiaty

Województwo kujawsko-pomorskie

Miasta na prawach powiatu

Powiaty

Województwo lubelskie

Miasta na prawach powiatu

Powiaty

Województwo lubuskie

Miasta na prawach powiatu

Powiaty

Województwo łódzkie

Miasta na prawach powiatu

Powiaty

Województwo małopolskie

Miasta na prawach powiatu

Powiaty

Województwo mazowieckie

Warszawa, dzielnice

Miasta na prawach powiatu

Powiaty

Województwo opolskie

Miasta na prawach powiatu

Powiaty

Województwo podkarpackie

Miasta na prawach powiatu

Powiaty

Województwo podlaskie

Miasta na prawach powiatu

Powiaty

Województwo pomorskie

Miasta na prawach powiatu

Powiaty

Województwo śląskie

Miasta na prawach powiatu

Powiaty

Województwo świętokrzyskie

Miasta na prawach powiatu

Powiaty

Województwo warmińsko-mazurskie

Miasta na prawach powiatu

Powiaty

Województwo wielkopolskie

Miasta na prawach powiatu

Powiaty

Województwo zachodniopomorskie

Miasta na prawach powiatu

Powiaty

Tablice rejestracyjne służb wewnętrznych

Wiadomości