Komorowski: wchodzimy w nowy etap rozwoju Polski

Komorowski: wchodzimy w nowy etap rozwoju Polski

Dodano:   /  Zmieniono: 
Bronisław Komorowski (fot. PAP/Maciej Kulczyński) 
Polska potrzebuje ambitnych celów i ram, które zmuszają nas do aktywności - powiedział Bronisław Komorowski.

- Polska potrzebuje ambitnych celów i ram, które zmuszają nas do aktywności. Do niedawna projektem, który uskrzydlał, była perspektywa Euro 2012. Często słyszę, że dziś potrzebny jest nam kolejny cel uskrzydlający, mobilizujący i wymuszający koncentrację wysiłków. Na Dolnym Śląsku takim celem może być tytuł Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r. - powiedział Komorowski we Wrocławiu.

Prezydent stwierdził, że tytuł Europejskiej Stolicy Kultury jest szansą na pokazanie regionu jako miejsca sukcesu w obszarze turystyki i kultury. - To do tej pory się nie zdarzało. Do niedawna marzeniem było, żeby zaczęły znikać obszary gwałtownego bezrobocia i aby pojawiały się inwestycje infrastrukturalne. Dziś możemy myśleć o sukcesie w zupełnie innym obszarze. To świadczy, że wchodzimy w nowy etap rozwoju Polski - mówił prezydent.

Komorowski dobrze ocenił zaprezentowane plany rozwoju regionu do 2020 r. - Cieszę się, że będą towarzyszyć im szerokie konsultacje społeczne, aby strategia była czymś więcej niż marzeniem, musi być zakorzeniona w oczekiwaniach społecznych - podkreślił.

Pozytywnie odniósł się również do planów władz samorządowych dotyczących pozyskiwania funduszy na realizowane projekty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. - Partnerstwo publiczno-prywatne daje ogromne szanse, ale również wymaga odwagi politycznej - mówił.

Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego na najbliższe osiem lat przedstawił w centrum kongresowym przy wrocławskiej Hali Stulecia marszałek województwa Rafał Jurkowlaniec. Zakłada ona, że rozwój regionu będzie opierał się na dwóch obszarach: istniejącej i projektowanej sieci dróg oraz na walorach turystycznych. Dokument wskazuje, że gospodarka Dolnego Śląska opiera się na dwóch zasadniczych filarach - zasobach i produkcji. "Bogactwa naturalne pozwalają projektować model gospodarczy regionu, w którym głównymi gałęziami będą: produkcja oparta o przemysł wydobywczy i nowoczesne technologie oraz usługi turystyczne wykorzystujące walory środowiska przyrodniczego i kulturowego Dolnego Śląska" - napisano w strategii Realizacja poszczególnych elementów zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego na lata 2013-2025 ma kosztować 96,4 mld zł.

Bronisław Komorowski przebywa z wizytą na Dolnym Śląsku. Przed południem wziął udział w inauguracji roku akademickiego wrocławskich uczelni artystycznych. Podczas uroczystości doktorat honoris causa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu otrzymał znany fotograf Ryszard Horowitz. Po południu prezydent odwiedzi Ząbkowice Śląskie, gdzie odsłoni pamiątkową tablicę z okazji 725-lecia miasta. Spotka się także z mieszkańcami powiatów ząbkowickiego, dzierżoniowskiego oraz strzelińskiego.

zew, PAP