Szeroka Autostrada

Szeroka Autostrada

Droga S51
Droga S51 / Źródło: Budimex
Na polskich drogach praca wre, nic zatem dziwnego, że na targach Autostrada-Polska w Kielcach nie zabrakło wystawców oraz ważnych dla branży tematów.

W Kielcach odbyły się jubileuszowe, XXV Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska. Imprezie towarzyszyły targi poświęcone pojazdom specjalistycznym – Rotra, technologiom infrastrukturalnym – Traffic Expo oraz rozwiązaniom parkingowym Europarking. Nowością w tym roku była Wystawa Sprzętu do Utrzymania Dróg MunEq Expo, na której prezentowali się m.in. producenci specjalistycznych pojazdów przeznaczonych dla sektora gospodarki komunalnej. Targi Autostrada odwiedzili również uczestnicy XX Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych odbywającego się w nieodległych od Kielc Starachowicach.

Warto rozmawiać

Od 14 do 16 maja na powierzchni 15 tys. mkw. zaprezentowało się prawie 260 firm z 18 krajów, m.in. z Wielkiej Brytanii, Czech, Włoch, Chin oraz ze Stanów Zjednoczonych. Wystawę odwiedziło 10,5 tys. zwiedzających. – To święto branży drogowej. Do Kielc przyjechali wszyscy, począwszy od producentów materiałów, surowców, kruszyw, cementu, asfaltu, maszyn budowlanych. W wydarzeniu uczestniczyły instytuty badawcze, naukowe, administracja drogowa i inwestorzy – wylicza Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce, organizatora imprezy.

– Bardzo ważne są dla nas wydarzenia towarzyszące, konferencje i debaty – dodaje, podkreślając, że to jest kierunek, w którym targi będą zmierzały. W Kielcach odbyły się m.in. konferencje poświęcone innowacjom w drogownictwie i seminarium na temat bezpieczeństwa technicznego maszyn i pojazdów. Katedra Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej zorganizowała konferencję poświęconą pozyskiwaniu danych w związku z funkcjonowaniem stref płatnego parkowania. W programie imprezy znalazła się prelekcja na temat cen transferowych, problemu istotnego dla przedsiębiorców w relacjach z fiskusem. Łącznie w 11 wydarzeniach wzięło udział 1000 uczestników. Instytut Budowy Dróg i Mostów zorganizował konferencję poświęconą rządowemu programowi „Mosty dla regionów”, który pilotuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Ma on służyć wypełnieniu luk w sieci dróg lokalnych.

Dofinansowanie w programie może sięgać 80 proc. wartości inwestycji. – Pierwsze wnioski samorządów zostały złożone w marcu. Rozstrzygnięć można się spodziewać w ciągu dwóch miesięcy – informuje prof. Leszek Rafalski, dyrektor instytutu. – Rozmawiamy m.in. o tym, jak właściwie opracować koncepcję takiego obiektu, jak zaprojektować dojazdy, jakie konstrukcje wybrać w perspektywie 50 lat – dodaje profesor Rafalski. Potrzeby samorządów (i użytkowników dróg) są duże, inwestorzy interesują się np. tym, jak bardzo szczegółowe mają być wnioski albo czy będą dofinansowane dojazdy do mostów. Targi odwiedził również Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, który w przemówieniu podczas oficjalnej gali podkreślił znaczenie imprezy w Kielcach oraz mówił o problemach, z jakimi boryka się branża.

Sprawy do załatwienia

Program budowy dróg krajowych w Polsce na lata 2014-2025 przewiduje powstanie 3262 km dróg, w tym 252 km autostrad, 2641 km dróg ekspresowych i 35 obwodnic o długości 369 km. Wiele inwestycji – i dużo wyzwań. Kuluarowe dyskusje dotyczyły np. tego, czy i w jakim zakresie gospodarkę oraz drogownictwo dotknie możliwe spowolnienie. Środki na budowę są co prawda zagwarantowane, ale nie eliminuje to problemów. Napływ funduszy unijnych, jak zwraca uwagę Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, oznacza realizację wielu przedsięwzięć w krótkim czasie.

Przekłada się to na wzrost cen i kosztów realizacji inwestycji. – Chodzi szczególnie o kontrakty zrealizowane w formule „projektuj i buduj”, zazwyczaj trzyletnie, kiedy mijają cztery czy pięć lat od momentu składania oferty – wyjaśnia Barbara Dzieciuchowicz. Przykładów tego typu problemów nie trzeba szukać daleko. W ubiegłym tygodniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (Centralna Administracja Drogowa świętuje swoje 200-lecie, jubileuszowe akcenty znalazły się również w programie targów), była zmuszona unieważnić przetarg na przebudowę 22 km drogi krajowej nr 18 i dostosowanie jej do parametrów autostrady (od granicy z Niemcami w Olszynie), ponieważ otrzymała pięć ofert wartych od 308 do 332 mln zł, podczas gdy budżet na tę inwestycję sięga 303,8 mln zł. Do tego dochodzą kwestie związane z rynkiem pracy. – Szacuje się, że w całym budownictwie brakuje 100 tys. osób – dodaje szefowa izby. Innym problemem są różne stawki VAT na roboty związane z utrzymaniem dróg. – Targi, takie jak wydarzenie w Kielcach, są dobrym miejscem do dyskusji, bo są tu ci, którzy mają coś do powiedzenia, oraz ci, którzy decydują – podsumowuje Barbara Dzieciuchowicz.

Artykuł został opublikowany w 22/2019 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Czytaj także