PANEK CarSharing po raz kolejny wygrywa z ZDM.
Artykuł sponsorowany

PANEK CarSharing po raz kolejny wygrywa z ZDM.

Auta PANEK CarSharing
Auta PANEK CarSharing 
30.07.2019 po ponownej rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) uwzględniono odwołanie PANEK S.A. Jest to dowód na to, że postępowanie na udzielenie koncesji na świadczenie usługi miejskiego CarSharingu zostało kolejny raz bezpodstawnie przez ZDM unieważnione. PANEK CarSharing ponownie wygrał z ZDM i walczy o preferencje dla branży.

Wyrok jest pokłosiem kolejnej niezasadnie wydanej decyzji o unieważnieniu postępowania koncesyjnego na operatora miejskiego CarSharingu. Po wygranej przez PANEK S.A. pierwszej rozprawie (23.11.2018) ZDM ponownie unieważnił postępowanie. Wobec tego PANEK S.A. po raz kolejny zadecydowała o rozpatrzeniu sprawy przez Krajową Izbę Odwoławczą i znów wygrała!

- Jesteśmy zdziwieni, że ZDM podejmuje kolejny raz decyzję o unieważnieniu przetargu, zwłaszcza że brak jest ku temu podstaw, a operator miejskiego CarSharingu powinien być już dawno wyłoniony– informuje Maciej Panek, Prezes i Właściciel PANEK S.A.

O status warszawskiego dostawcy usługi CarSharingu PANEK S.A. walczy niestrudzenie od ponad 2 lat. Ogłoszone zostały w tym czasie dwa postępowania. Za każdym razem przetarg kończony był na podstawie decyzji ZDM, argumentując, że usługa miejskiego CarSharingu nie jest już potrzebna.

- Usługa CarSharingu leży w interesie mieszkańców, cieszy się dużym zainteresowaniem i powinna być wspierana przez miasto jako dodatkowe rozwiązanie sprzyjające redukcji liczby samochodów w mieście. Jest to przecież doskonałe uzupełnienie komunikacji publicznej i ułatwienie mieszkańcom poruszania się w rozległej przestrzeni miejskiej- dodaje Maciej Panek.

Na przestrzeni ostatniego roku PANEK S.A. otworzyła swoją usługę także w Lublinie, Krakowie, Trójmieście a niebawem będzie ona dostępna także we Wrocławiu. Lublin jest przykładem miasta rozumiejącego idee współdzielonej mobilności i korzyści z niej płynących i posiada preferencyjne warunki sprzyjające rozwojowi CarSharingu. Wrocław i Trójmiasto także wykazują inicjatywę, żeby dla CarSharingów zrobić coś więcej.

- Wciąż zastanawiamy się, co było powodem wycofania się jednej z wiodących firm świadczących usługi CarSharingu w Warszawie. Czy wpływ na decyzję miała odczuwalna niechęć i bierność miasta względem współdzielonej mobilności- pyta Maciej Panek.

PANEK S.A. wciąż wierzy w dobrą komunikację z ZDM z korzyścią dla wszystkich użytkowników współdzielonej mobilności i wszystkich operatorów warszawskich CarSharingów.

Jeszcze przed rozprawą w KIO, PANEK S.A. prowadziła rozmowy z ZDM w sprawie wprowadzenia udogodnień dla całej branży CarSharingu. Jeśli miasto dałoby zapewnienie, że podejmie inicjatywę w tym zakresie, pochyli się nad problemami operatorów i na konferencji prasowej przedstawi propozycje rozwiązań dla CarSharingu, do rozprawy mogłoby nie dojść. ZDM zakrył się małą przychylnością Rady Miasta, która chętniej wspiera ulgi parkingowe dla mieszkańców strefy płatnego parkowania premiując nawet posiadaczy starych samochodów, w tym szkodliwych diesli. Stanowisko to zdaniem PANEK nie wpisuje się w publicznie propagowaną przez miasto politykę walki z zanieczyszczeniem powietrza. Przypominamy, że Warszawa ma najwyższy wskaźnik liczby posiadanych pojazdów w przeliczeniu na jednego mieszkańca miasta, a średni wiek takiego pojazdu wynosi ponad 13 lat.

Źródło: materiał partnera