Zmiany na drogach. Pojawiły się dwa nowe znaki

Zmiany na drogach. Pojawiły się dwa nowe znaki

Odcinkowy pomiar prędkości
Odcinkowy pomiar prędkości Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
13 sierpnia wchodzą w życie przepisy ustanawiające dwa nowe znaki drogowe informujące o odcinkowym pomiarze prędkości. Przyjrzyjcie się im dobrze, bo to od nich zależy, czy dostaniecie mandat, czy nie.

Nowy znak D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” będzie wskazywał fragment drogi objęty odcinkowym pomiarem prędkości, natomiast znak D-51b „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości” koniec tego odcinka.

Obecnie znak D-51 „automatyczna kontrola prędkości” stosowany jest zarówno dla punktowego pomiaru prędkości, jak też dla pomiaru odcinkowego. Oznakowanie pomiaru odcinkowego następuje przez umieszczenie tabliczki T-1a pod znakiem D-51, na której podawana była długość odcinka pomiarowego, nie stanowi wystarczającej informacji o pomiarze prędkości na drodze. Stąd zaistniała potrzeba bardziej precyzyjnego poinformowania kierujących o odmiennym niż zazwyczaj sposobie wykonywania pomiaru.

twitter

Nowe regulacje rozszerzają ponadto zakres stosowania tabliczki T-1a o wskazywanie odległości znaku informacyjnego do początku odcinka drogi objętego pomiarem.

Takie rozwiązanie pozwoli na umieszczenie dodatkowego znaku D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” wraz z tabliczką T-1a przed początkiem odcinka drogi objętego kontrolą prędkości, w przypadku, gdy początek tego odcinka znajduje się w miejscu o ograniczonej widoczności, np. ze względu na geometrię drogi albo obiekty znajdujące się w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Czytaj też:
Połowa Polaków nie płaci mandatów. Bo nie musi

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury