Kierowcy, ostrożnie. Jutro ogólnopolska akcja drogówki

Kierowcy, ostrożnie. Jutro ogólnopolska akcja drogówki

Kontrola drogowa
Kontrola drogowa Źródło: Fotolia / MaxPolis
Jeśli są kierowcy, którzy nie traktują pieszych tak, jak na to zasługują oraz tak, jak nakazują im to przepisy, to szansa na to, że zostaną ukarani, będzie jutro znacznie większa.

14 listopada 2019 roku w całym kraju policjanci ruchu drogowego przeprowadzą działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Mimo iż nadrzędnym celem tych działań będzie troska o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, policjanci będą zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

W ramach realizowanych już po raz jedenasty w tym roku działań o zasięgu ogólnopolskim funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na zachowania kierujących samochodami wobec pieszych i użytkowników rowerów. Szczególną opieką zostaną objęte przejścia dla pieszych oraz przejazdy dla rowerzystów usytuowane na ruchliwych drogach oraz takie, na których doszło do wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych jest obecnie na wyższym poziomie niż w roku ubiegłym. Obydwie grupy uczestników ruchu drogowego brały udział w mniejszej liczbie wypadków, jak wynika z policyjnych statystyk.Mniej osób zostało rannych, a co najważniejsze, mniej poniosło śmierć.

Jednak takie ogólnopolskie akcje, przeprowadzane cyklicznie, przypominają według policjantów, że piesi to grupa niechronionych uczestników ruchu drogowego najbardziej zagrożona wypadkami. Znaczna część zdarzeń związanych z potrąceniem pieszego ma miejsce na przejściach dla nich przeznaczonych, mimo że powinny one gwarantować im bezpieczne przekroczenie jezdni.

Policjanci przypominają: kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinien zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Jeśli skręca w drogę poprzeczną jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

Kierującemu pojazdem zabrania się w szczególności:

  • wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany,
  • omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Policjanci apelują też do niechronionych uczestników ruchu drogowego o rozsądek na drodze oraz używanie elementów odblaskowych w trosce o własne bezpieczeństwo, nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale na wszystkich nieoświetlonych drogach, także w obszarze zabudowanym. Korzystanie z elementów odblaskowych kilkukrotnie zwiększa widoczność pieszego i rowerzysty, przez co kierujący pojazdem ma więcej czasu na wykonanie manewru wymijania bądź hamowania.

Czytaj też:
Widzisz dziecko na tym zdjęciu? Zagadka policjantów z ważnym przesłaniem

Źródło: Policja