Urzędy ruszyły, ale nie ma potrzeby ich szturmowania. Na załatwienie spraw jest dużo czasu

Urzędy ruszyły, ale nie ma potrzeby ich szturmowania. Na załatwienie spraw jest dużo czasu

Prawo jazdy, zdjęcie ilustracyjne
Prawo jazdy, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Fotolia / fot. jeffrysmif
Wydziały komunikacji w urzędach rozpoczęły normalną pracę. Ministerstwo Infrastruktury przypomina, że wszystkie terminy załatwiania spraw, które został wydłużone, obowiązują. Nie ma więc sensu rzucać się do okienek od razu.

22 kwietnia wróciły do pracy wydziały komunikacji, znów można przedłużać prawo jazdy, wyrabiać dokumenty komunikacyjne, a nade wszystko rejestrować samochody, nowe i używane.

Jednak wydłużenie terminów, które wprowadzono już pod koniec marca i w kwietniu (w tzw. tarczy antykryzysowej), wciąż obowiązuje. Nie ma pośpiechu – przypomina resort infrastruktury.

Przypomnijmy, w związku z epidemia koronawirusa wydłużony został z 30 do 180 dni czas na obowiązkowe zarejestrowanie używanego samochodu sprowadzonego z Unii Europejskiej do Polski.

1 stycznia 2020 zmieniono Prawo o ruchu drogowym i wprowadzono urzędowe kary pieniężne za niezarejestrowanie w terminie 30 dni pojazdu używanego sprowadzonego z UE albo niezawiadomienie w terminie 30 dni starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Kary nakładają starostwa, ich maksymalna wysokość to 1000 zł.

Wydłużenie dotyczy także dokumentów. W informacji opublikowanej na stronach resortu oraz rządu czytamy, że jeżeli upłynął termin ważności:

  • prawa jazdy (w tym zagranicznego prawa jazdy);
  • pozwolenia na kierowanie tramwajem;
  • zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
  • świadectwa kierowcy;
  • legitymacji instruktora nauki jazdy;
  • legitymacji egzaminatora;
  • zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy);
  • uprawnień do kierowania pojazdami,
  • wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego.

to posiadacz ma 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na przedłużenie dokumentu.

„Jeżeli termin ważności pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – nie przejmuj się. Będziesz mieć 14 dni na dopełnienie formalności licząc od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii” – oświadcza resort.

Nowe regulacje zakładają, że w stanie epidemii lub okresie zagrożenia epidemicznego, w którym się znajdujemy, rząd zawiesza przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych, a także przedłuża ważność orzeczeń dla maszynistów i pracowników kolejowych. Wydłuża też okres obowiązywania certyfikatów audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego (o okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii).

Jak informuje ministerstwo „wszystkie te dokumenty, uprawnienia i szkolenia pozostają ważne i będą ważne także w okresie 60 dni od daty zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii”.

Czytaj też:
Co zrobić jeśli kończy się termin ważności prawa jazdy?
Czytaj też:
Rejestracja aut zostanie wydłużona do 180 dni