Akcyza od samochodów. Będą nowe obowiązki dla rejestrujących auta

Akcyza od samochodów. Będą nowe obowiązki dla rejestrujących auta

Import samochodów
Import samochodów Źródło: Clicktrans
Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy od auta. Jest to dokument wykonawczy do projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Celem zmian jest m.in. zahamowanie procederu polegającego na sprowadzaniu z UE aut osobowych i rejestrowaniu ich jako samochody ciężarowe lub specjalne w celu uniknięcia płacenia tego podatku.

O sprawie obszernie donosi Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego Samar. Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej skierowało właśnie do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych dokument pod długą nazwą, nosi on tytuł: „Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy od samochodu osobowego, samochodu ciężarowego lub specjalnego, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego”.

Dokument konieczny dla fiskusa

Po co taki dokument? Jest to dokument wykonawczy do procedowanego obecnie projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Nakłada on na importerów sprowadzających z Unii Europejskiej do Polski samochody ciężarowe oraz specjalne o DMC do 3,5 t wymóg uzyskania dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy.

Dopiero po jego otrzymaniu pojazd taki będzie można zarejestrować. Ma to pomóc wyeliminować zjawisko polegające na sprowadzaniu z UE samochodów osobowych i rejestrowaniu ich jako pojazdy ciężarowe lub specjalne w celu uniknięcia płacenia akcyzy. Zdaniem fiskusa, wymóg uzyskania i przedłożenia przy rejestracji pojazdu dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy od samochodów ciężarowych lub specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony przyczyni się do uszczelnienia systemu opodatkowania samochodów osobowych.

Jak pisze Samar, „pokusa podmiany rodzaju auta podczas jego rejestrowania jest duża”. Samochody ciężarowe do 3,5 tony są zwolnione z akcyzy, natomiast auta osobowe o poj. silnika 2l lub mniejszej są obciążone akcyzą w wysokości 3,1 proc. podstawy opodatkowania. Z kolei w przypadku silników o pojemności powyżej 2 litrów stawka wynosi aż 18,6 proc.

Nowelizowana ustawa wprowadza także obowiązek zapłacenia akcyzy w przypadku, gdy zarejestrowany już w kraju (i zwolniony z akcyzy) samochód ciężarowy zostanie przerobiony na osobowy (od którego podatek ten jest wymagany). Dziś w takiej sytuacji trzeba jedynie zawiadomić w ciągu 30 dni starostę o zmianie rodzaju pojazdu, co wymaga zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym.

Obowiązek zapłaty akcyzy od nieznanego auta

Legislatorzy resortu finansów przewidują ponadto wprowadzenie obowiązku uiszczenia akcyzy od auta osobowego niezarejestrowanego w kraju „jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, np. jego nabycia wewnątrzwspólnotowego i sprzedaży na terytorium kraju, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony”.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie jednocześnie z początkiem obowiązywania znowelizowanej ustawy o podatku akcyzowym, czyli 1 lipca 2021 r.

Czytaj też:
Zmiany w akcyzie na samochody opóźnione, potwierdza resort finansów