Pandemia dała się we znaki ubezpieczalniom

Pandemia dała się we znaki ubezpieczalniom

Wypadek samochodowy
Wypadek samochodowy Źródło:Fotolia / Monkey Business
W ubiegłym roku ubezpieczyciele zanotowali spadek wpłacanych przez kierowców składek komunikacyjnego OC. Jednocześnie w stosunku do roku poprzedniego zmalała także wartość wypłacanych odszkodowań.

Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń za 2020 roku. Wśród zaprezentowanych danych są także informacje dotyczące ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o których pisze IBRM Samar. I tak w minionym roku wartość przypisanych składek brutto wyniosła 14,3 mld złotych wobec blisko 14,7 mld złotych w roku 2019. Z kolei wartość wypłaconych odszkodowań to prawie 8,9 mld złotych w stosunku do 9,3 mld zł w roku poprzednim.

Mniejszy zysk ubezpieczalni

Jak informuje GUS, łączny zysk netto zakładów ubezpieczeniowych w 2020 roku wyniósł 6,1 mld zł i był niższy o 15,6 proc. w zestawieniu z 2019 r. Wpłynął na to gorszy wynik uzyskany tak przez zakłady ubezpieczeń na życie, jak i zakłady ubezpieczeń majątkowych.

Ale i mniejsze odszkodowania

W strukturze przychodów ubezpieczycieli ogółem, dominującą pozycję w ubiegłym roku stanowiły składki. W 2020 r. składki przypisane brutto ogółem wyniosły 63,4 mld zł, o 0,7 proc. mniej niż w roku poprzednim. W strukturze kosztów ogółem dominującą pozycję stanowiły odszkodowania. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w 2020 r. wyniosły 39,6 mld złotych i były niższe o 3,5 proc. niż w 2019 r.

Czytaj też:
Spowodowałeś wypadek komunikacyjny? Co jeśli doznałeś uszczerbku na zdrowiu?