Będzie jeszcze więcej ekranów na A1 i S8. Nie za dużo polskiej „ekranozy”?

Będzie jeszcze więcej ekranów na A1 i S8. Nie za dużo polskiej „ekranozy”?

Autostrada A1
Autostrada A1 / Źródło: GDDKiA
Marszałek Województwa Łódzkiego wydał decyzję nakładającą na Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek ograniczenia hałasu z autostrady A1 i drogi ekspresowej S8 na terenie województwa łódzkiego. Oznacza to więcej wyższych ekranów.

W przypadku autostrady A1 decyzjami zostały objęte dwa odcinki: od granicy z woj. kujawsko-pomorskim do węzła Łódź Północ i od węzła Łódź Północ do węzła Tuszyn. W przypadku drogi ekspresowej S8 decyzja dotyczy odcinka od węzła Wieluń do węzła Łódź Południe.

Nowe ekrany konieczne

Autostrada A1

W decyzjach wskazano miejsca, które mają być zabezpieczone za pomocą nowych ekranów, a także dodatkowo punkty, w których należy przeprowadzić pomiar hałasu. Jeśli w badanych lokalizacjach normy zostaną przekroczone, GDDKiA zaprojektuje i wybuduje tam odpowiednie ekrany.

W przypadku obu odcinków autostrady A1 decyzje wskazują konieczność budowy ok. 1,75 km ekranów w czterech miejscach (po obu stronach drogi) i przeprowadzenia pomiaru hałasu w 30 miejscach. Jeśli chodzi o drogę ekspresową S8 wskazano sześć punktów, w których muszą się znaleźć nowe ekrany o łącznej długości około kilometra, a przeprowadzenie pomiaru hałasu w 19 miejscach.

Woj. łódzkie bardziej zasłonięte

Autostrada A1

Pomiary hałasu muszą być przeprowadzone dwukrotnie w ciągu roku – raz w okresie zimy, a raz w lecie – w oparciu o precyzyjne wytyczne wskazane w decyzjach marszałka. W przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu, miejsca, gdzie takie zjawisko ma miejsce, zostaną w przyszłości zabezpieczone dodatkowymi ekranami. GDDKiA przewiduje, że wszystkie nowe ekrany staną przy obu drogach w ciągu czterech lat.

Czytaj też:
Będzie dodatkowy pas autostrady A2 między Łodzią i Warszawą

Źródło: GDDKiA
 0

Czytaj także