Już jutro nowe przepisy w podatku akcyzowym od samochodów

Już jutro nowe przepisy w podatku akcyzowym od samochodów

Wiadomo, że wysokość nowego podatku miałaby być uzależniona od parametrów ekologicznych samochodów, takich jak klasa czystości spalin czy napędy alternatywne 123RF
1 lipca w życie wchodzą ostatnie przepisy nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która ma poprawić i uszczelnić system poboru daniny od samochodów. Dotyczą głównie kamperów.

Znowelizowana ustawa wprowadza m.in. obowiązek zapłacenia akcyzy w przypadku, gdy zarejestrowany już w kraju (i zwolniony z akcyzy) samochód ciężarowy zostanie „przerobiony” na osobowy (od którego podatek ten jest wymagany). Jak przypomina IBRM Samar, dotychczas w takiej sytuacji trzeba było jedynie zawiadomić w ciągu 30 dni starostę o zmianie rodzaju pojazdu, co wymagało zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym. Niedawno pisaliśmy, że Sejm (po poprawce Senatu) odłożył o rok obowiązek zapłacenia akcyzy w przypadku kamperów o rok (od 1 lipca 2021 roku).

Najpierw dokument, potem rejestracja

Nowe przepisy nakładają także na importerów sprowadzających z Unii Europejskiej do Polski samochody ciężarowe oraz specjalne o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t wymóg uzyskania dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy. Dopiero po jego otrzymaniu pojazd taki będzie można zarejestrować. Ma to pomóc wyeliminować zjawisko polegające na sprowadzaniu z UE samochodów osobowych i rejestrowaniu ich jako pojazdy ciężarowe lub specjalne w celu uniknięcia płacenia akcyzy. Zdaniem fiskusa, wymóg ten przyczyni się do uszczelnienia systemu opodatkowania samochodów osobowych.

Podmiana auta ciężarowego na osobowe

Skąd proceder podmiany rodzaju auta podczas rejestracji? Samochody ciężarowe do 3,5 tony są zwolnione z akcyzy, natomiast auta osobowe o pojemności silnika 2 l lub mniejszej są obciążone akcyzą w wysokości 3,1 proc. podstawy opodatkowania. W przypadku silników o pojemności powyżej 2 litrów stawka wynosi aż 18,6 proc.

Znowelizowana ustawa przewiduje ponadto wprowadzenie obowiązku uiszczenia akcyzy od auta osobowego niezarejestrowanego w kraju „jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, np. jego nabycia wewnątrzwspólnotowego i sprzedaży na terytorium kraju, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony”.

Po publikacji w Dzienniku Ustaw ustawa wejdzie w życie, ale poszczególne jej przepisy w różnym czasie. Cała nowelizacja zaczęła obowiązywać 1 maja 2021 roku. Część regulacji weszła do polskiego systemu prawnego wstecznie od 1 lutego 2021, a ostatnie przepisy (te dotyczące kamperów) od 1 lipca roku 2022 roku, jak przypomina IBRM Samar.

Czytaj też:
Kampery jednak z akcyzą. Podatek już od lipca

Źródło: IBRM Samar
 0

Czytaj także