Rząd szykuje duże zmiany w prawie drogowym. Mandat za prędkość do 5 tys., grzywny do 30 tys.

Rząd szykuje duże zmiany w prawie drogowym. Mandat za prędkość do 5 tys., grzywny do 30 tys.

Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki Źródło: Newspix.pl
Rząd poinformował o planowanych zmianach w prawie drogowym. Wzrosnąć mają mandaty za przekroczenie prędkości, nawet do 5 tys. złotych, a grzywny nawet do 30 tys. Rząd planuje zmiany w systemie punktów karnych oraz systemie wprowadzenia rent płaconych przez sprawców przestępstw drogowych.

We wtorek 13 lipca Centrum Informacyjne Rządu poinformowało o przyjęciu przez rade ministrów kierunki zmian w zakresie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów po dokonaniu korekt legislacyjnych wynikających z przebiegu dyskusji na Radzie Ministrów.

Zmiany mają pozwolić na skuteczniejszą walkę z niebezpiecznymi kierowcami na drodze. Wśród zmian wymieniono zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych. W wypadku wykroczeń drogowych maksymalna kara grzywny ma zostać podniesiona z 5 tys. zł do 30 tys. zł. Natomiast mandat karny za przekroczenie dopuszczalnej prędkości ma wynieść do 5 tys. zł. Z kolei punkty karne będą kasowane dopiero po upływie 2 lat.

Wszystkie zmiany zapowiedziane przez rząd

Najważniejsze rozwiązania przedstawiono na stronie Centrum Informacyjnego Rządu:

Zwiększenie mandatów i kar grzywny

 • Umożliwiono nakładanie przez organy kontroli ruchu drogowego i orzekania przez sądy wyższych kar pieniężnych za szczególnie niebezpieczne wkroczenia:
 • podwyższono dolną granicę wymiaru kar grzywny za zachowania, które zostały uznane za najbardziej niebezpieczne m.in. naruszaniu praw osób pieszych, niestosowanie się do znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, naruszaniu dopuszczalnych prędkości jazdy;
 • podwyższono maksymalną wysokość grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł w przypadku wykroczeń drogowych;
 • podwyższono maksymalną wysokość grzywny do 3,5 tys. zł w postępowaniu mandatowym;
 • podwyższono mandat karny w wysokości do 5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkość jazdy o ponad 30 km/h, natomiast w przypadku recydywy grzywna mandatu będzie wynosiła od 3 tys. zł do 5 tys. zł.
 • Wpływy z grzywien będą przekazywane do Krajowego Funduszu Drogowego.

Zmiany dotyczące kary więzienia dla pijanych kierowców

 • Kierunkowo uzgodniono zmiany w zakresie orzekania przez sądy wyższych kar pozbawienia wolności przez kierowców prowadzących w stanie nietrzeźwości. Zaostrzenie przepisów zostanie omówione przez ministrów właściwych do spraw infrastruktury i sprawiedliwości. Zaostrzenie kar będzie dotyczyć:
  • prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości;
  • przestępstw drogowych, popełnionych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego grozić;
  • przestępstw drogowych popełnionych w stanie nietrzeźwości po raz kolejny.

Nowe środki karne

 • Umożliwiono orzeczenie renty bezpośrednio w postępowaniu karnym:
  • obowiązek wypłaty renty przez sprawce przestępstwa umyślnego ze skutkiem śmiertelnym;
  • przyznanie renty przez sąd będzie miało miejsce z urzędu, bez jakiegokolwiek wniosku osoby uprawnionej lub prokuratora.
 • Wprowadzono instytucję czasowego niedopuszczenia do ruchu pojazdu, jeśli kierowała nim osoba nie posiadająca wymaganego uprawnienia:
 • czasowe niedopuszczeniu pojazdu do ruchu na okres 3 miesięcy;
 • wprowadzenie kary pieniężnej w wysokości 10 tys. zł.

Zmiana systemu punktów karnych

 • Zaproponowano zmianę systemu dotyczącego punktów karnych:
  • punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat;
  • za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10;
  • zniesiono szkolenia, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.
 • Uzależniono wysokość składki OC od liczby punktów karnych:
  • umożliwiono udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych.

Czytaj też:
Parkowałeś pod Biedronką albo Aldi i dostałeś karę za brak biletu? Możesz odzyskać pieniądze

Źródło: WPROST.pl