UOKiK zbadał foteliki dla dzieci. Poważne uchybienia

UOKiK zbadał foteliki dla dzieci. Poważne uchybienia

Dziecko w foteliku samochodowym
Dziecko w foteliku samochodowym / Źródło: Seat
Sporo niedociągnięć wykazała zlecona przez UOKiK kontrola Inspekcji Handlowej. Inspekcja zbadała foteliki dziecięce.

Urządzenia przytrzymujące dzieci w pojazdach samochodowych – foteliki samochodowe, czy podstawki na siedzenia, zgodnie z przepisami podlegają obowiązkowi uzyskania potwierdzenia spełniania wymagań technicznych poprzez wydanie świadectwa homologacji.

Organem kontrolującym tego typu wyroby, w zakresie uzyskania przez producenta potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych, jest Inspekcja Handlowa.

Planowana kontrola fotelików

Zgodnie z Planem Kontroli Inspekcji Handlowej na 2021 rok, Inspekcja Handlowa od marca do maja 2021 r. na terenie całego kraju przeprowadziła 12 kontroli, których celem było sprawdzenie, czy przedmioty wyposażenia lub części przeznaczone dla konsumentów (w tym urządzenia przytrzymujące dzieci w pojazdach samochodowych – foteliki samochodowe, podstawki na siedzenia) posiadają potwierdzenie spełniania wymagań technicznych poprzez wydanie świadectwa homologacji.

Kontrole przeprowadzono u 12 przedsiębiorców. Ponadto wszczęto 2 kontrole, w toku których wytypowano 6 partii wyrobów do oceny. Nieprawidłowości stwierdzono u 3 przedsiębiorców.

Sprawdzono łącznie 39 partii produktów – fotelików, z czego z powodu różnego rodzaju nieprawidłowości zakwestionowano 6 partii (15,4 proc. badanych).

Jakie nieprawidłowości stwierdzono?

Oceniane 33 partie fotelików posiadały świadectwa homologacji. W odniesieniu do 6 partii ocena jest w toku. W przypadku 1 świadectwa homologacji stwierdzono błąd w oznaczeniu (wpisano błędny numer).

Przedmioty wyposażenia lub części przeznaczone dla konsumentów zbadano również pod kątem oznakowania, kwestionując 6 partii produktów w tym, m.in. z powodu braku informacji dotyczących roku produkcji, braku wymaganej treści o niewłaściwym ustawieniu fotelika względem kierunku jazdy, braku informacji o systemie zaczepu i niewłaściwej treści instrukcji. Niektóre produkty nie miały kilku z wymaganych informacji.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami skierowano 3 wystąpienia pokontrolne do podmiotów wprowadzających kwestionowane wyroby wskazując na stwierdzone nieprawidłowości. Wszystkie wyroby zostały wstrzymane od obrotu do czasu dokonania czynności naprawczych.

Czytaj też:
7 ważnych rad: jak podróżować z małym dzieckiem

Źródło: UOKiK
 0

Czytaj także