Volkswagen wreszcie zadowolony, kasa się zgadza

Volkswagen wreszcie zadowolony, kasa się zgadza

Volkswagen Taigo
Volkswagen Taigo Źródło: VGP
Volkswagen ogłosił wyniki finansowe. W pierwszym półroczu 2021 roku marka Volkswagen Samochody Osobowe, mimo trudnej sytuacji rynkowej, znacznie zwiększyła dostawy dla klientów, przychody ze sprzedaży oraz zysk.

„Dzięki skutecznemu zarządzaniu, dużej dyscyplinie kosztowej oraz konsekwentnej realizacji strategii Accelerate Volkswagen zamknął pierwsze półrocze pozytywnym wynikiem”, chwali się gigant w komunikacie.

Więcej dostaw dla klientów

Mimo pandemii COVID-19 i braków na rynku półprzewodników, liczba samochodów dostarczonych klientom na całym świecie wzrosła do około 2,7 miliona egzemplarzy – to o 500 tys. więcej niż rok wcześniej. Wzrost okazał się możliwy m.in. dzięki inteligentnemu zarządzaniu zapasami i dostawami. Zwiększyły się również udziały w rynku w niemal wszystkich regionach. Przychody, za sprawą znacznego wzrostu sprzedaży w porównaniu z poprzednim rokiem, zwiększyły się o 42 procent do 40,7 miliardów euro (pierwsze półrocze 2020 roku: 28,6 mld euro). Zysk wzrósł o 3,3 miliarda euro w stosunku do ubiegłego roku osiągając poziom 1,8 miliarda euro – odpowiada to operacyjnej stopie zwrotu w wysokości 4,4 procent.

Szef finansowy Volkswagena Alexander Seitz powiedział: „Udało nam się zmniejszyć udział kosztów stałych. Ścisła dyscyplina w zakresie kosztów, dalszy skuteczny postęp we wdrażaniu zmian strategicznych w Ameryce Północnej i Południowej oraz znaczny wzrost sprzedaży znalazły pozytywny wyraz w wynikach finansowych”.

Potwierdzenie celów na 2021 rok

Po pierwszych sześciu miesiącach roku marka Volkswagen potwierdziła prognozę na cały bieżący rok, choć sytuacja w dziedzinie zaopatrzenia w półprzewodniki w trzecim kwartale będzie bardzo wymagająca.

Volkswagen zakłada osiągnięcie operacyjnej stopy zwrotu na poziomie od 3 do 4 procent. Potwierdza również cel, jakim jest uzyskanie 6-procentowej marży do 2023 roku.

Czytaj też:
Dostawczaki idą jak świeże bułeczki. Firmy kupują je na potęgę

Źródło: VGP
 0

Czytaj także