Surowsze prawo dla piratów przesądzone. Premier Morawiecki podał datę

Surowsze prawo dla piratów przesądzone. Premier Morawiecki podał datę

Premier Morawiecki i komendant główny policji
Premier Morawiecki i komendant główny policji Źródło: KPRM
Podczas spotkania z dziennikarzami premier Mateusz Morawiecki poinformował, jakie prawo będzie surowsze dla piratów drogowych i kiedy nowe przepisy wejdą w życie.

Skuteczniejsza walka z niebezpiecznymi zachowaniami na drodze, wsparcie najbliższych ofiar, zwiększenie ochrony pieszych oraz zaostrzenie kar dla sprawców to główne cele nowelizacji ustawy o ruchu drogowym przyjętej przez Radę Ministrów. Wejście w życie nowych rozwiązań zaplanowano na 1 grudnia 2021 r.

– Codziennie słyszymy o dramatycznych wypadkach, które spowodowane są przez piratów drogowych. Dlatego rząd kilka dni temu przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym i zachowanie bandytów za kierownicą będzie bardziej surowo karane – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Najważniejsze rozwiązania przyjęte w nowelizacji – co zmieni się w ruchu drogowym?

Projekt zakłada wiele zmian, które pozwolą na skuteczniejszą walkę z niebezpiecznymi zachowaniami na drodze. Oto najważniejsze z nich:

Renta dla najbliższych ofiary wypadku drogowego

Dotychczasowe przepisy nie zapewniały żadnej koordynacji pomiędzy postępowaniem karnym i cywilnym ws. renty po zmarłym, co stawiało w niekorzystnej sytuacji osoby małoletnie albo z niepełnosprawnością, które straciły opiekuna. Teraz ma się to zmienić. Dzięki zmianom otrzymanie renty za zmarłego będzie łatwiejsze.

Niższe stawki OC dla jeżdżących bezpiecznie

Po zmianach CEPiK będzie mógł udostępniać firmom ubezpieczeniowym dane o historii wykroczeń kierowcy. Dzięki temu firmy będą mogły zaoferować niższe składki OC kierowcom, którzy jeżdżą bezpiecznie.

Grzywna może wynieść nawet 30 tys. zł

Maksymalna wysokość grzywny za wykroczenia zostanie podniesiona z 5 tys. zł do 30 tys. zł. Zwiększona zostanie ponadto wysokość grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym – do 5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń – do 6 tys. zł. Jeśli kierowca opłaci mandat podczas kontroli, to wtedy jego wysokość zostanie pomniejszona o 10 proc.

Punkty karne wyzerują się dopiero po 2 latach

Wprowadzony zostanie mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny. Po zmianach za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych – obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10. Limit punktów karnych nie ulegnie zmianie.

Pieniądze z mandatów trafią na budowę dróg

Nowym rozwiązaniem jest kierowanie środków pochodzących z grzywien na finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Utrata prawa jazdy na 3 miesiące za fałszowanie wskazań tachografu

Projekt ustawy przewiduje odebranie prawa jazdy na 3 miesiące w przypadku ingerencji w system tachografów przez kierujących pojazdami w przewozach drogowych. Rozwiązanie to wpłynie nie tylko na poprawę bezpieczeństwa, ale zapewni również przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji.

Łatwiejsze ściąganie należności z mandatów

Urząd Skarbowy będzie mógł zaliczyć zwrot podatku na poczet nieopłaconego mandatu karnego. Takie rozwiązanie zwiększy nieuchronność kary.

Zwiększenie ochrony pieszych

Minimalna grzywna za nieprawidłowe zachowanie względem pieszego (np. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu) wyniesie nie mniej niż 1,5 tys. zł. Jeśli w ciągu 2 lat sprawca ponownie popełni takie naruszenie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 3 tys. zł. W przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego, sąd będzie mógł dodatkowo orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Wyższe kary dla prowadzących po alkoholu

Prowadzenie samochodu po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka będzie podlegało karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2,5 tys. zł. Jeśli kierowca będzie jechał np. rowerem, wówczas będzie podlegał karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1 tys. zł.

Radykalne mandaty za wysokie przekroczenie prędkości

Przekraczanie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h będzie skutkowało minimalnym mandatem w wysokości 1,5 tys. zł, niezależnie od faktu, czy naruszenie zostało stwierdzone w obszarze zabudowanym czy też poza tym obszarem. Jeśli sprawca ponownie popełni takie wykroczenie w ciągu 2 lat, to zostanie ukarany grzywną nie niższą niż 3 tys. zł.

Bezpieczniej na przejazdach kolejowych

W myśl projektu za objeżdżanie, omijanie opuszczonych zapór lub półzapór, wjeżdżanie lub wchodzenie na przejazd kolejowy, będzie grozić minimalna grzywna w wysokości 2 tys. zł.

Większa kara za jazdę bez prawa jazdy

Prowadzenie pojazdu bez wymaganego uprawnienia będzie skutkowało karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł. Jeśli sprawca w ciągu 2 lat popełni takie wykroczenie ponownie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 2 tys. zł.

Czytaj też:
Konfiskata samochodu pijanego sprawcy wypadku jest już przesądzona

Źródło: Gov.pl