Ostatnia umowa na realizację Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym podpisana. Co to jest KSZRD?

Ostatnia umowa na realizację Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym podpisana. Co to jest KSZRD?

Autostrada polska
Autostrada polska / Źródło: GDDKiA
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała ostatnią umowę na realizację Regionalnego Projektu Wdrożeniowego w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym.

Umowa na system zarządzania ruchem obejmuje zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie systemu zarządzania ruchem na odcinkach autostrad A1 i A2 w województwie łódzkim oraz rozbudowę Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie. Prace zrealizuje firma Sprint z siedzibą w Olsztynie. Wartość zamówienia to 78,8 mln zł. Wykonawca ma 28 miesięcy (840 dni) na jego realizację.

Co w ramach umowy?

Na inwestycję składać się będą rozmieszczone w pasie drogowym urządzenia służące m.in. do zarządzania ruchem oraz przekazywania na bieżąco aktualnych informacji kierowcom. W ramach umowy rozbudowane zostanie Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie, a także zapewniony zostanie bieżący dostęp do danych o ruchu drogowym na drogach zarządzanych przez GDDKiA.

System zarządzania ruchem w województwie łódzkim w liczbach:

  • 69 znaków zmiennej treści,
  • 9 nadajników radiowych do informowania kierowców poprzez radia CB,
  • 62 kamer do podglądu sytuacji na drogach,
  • 8 stacji pogodowych do zbierania danych pogodowych,
  • 50 stacji ciągłego liczenia pojazdów, aby pozyskiwać informacje o ruchu (natężenie ruchu, płynność ruchu),
  • 88 innego typu urządzeń służących wykrywaniu zdarzeń drogowych takich jak zator, nagła zmiana warunków ruchu, pojazd jadący pod prąd,
  • 5 zestawów urządzeń służących pomiarowi czasu przejazdu z punktu A do punktu B
  • 17 zmodyfikowanych skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na trasach objazdów.

Wszystkie umowy na Regionalne Projekty Wdrożeniowe podpisane

Podpisana umowa na Regionalny Projekt Wdrożeniowy w Łodzi stanowi komplementarny element w realizacji całego projektu Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – Etap I.

Na całość składają się również realizowane już zamówienia na Centralny Projekt Wdrożeniowy oraz trzy pozostałe Regionalne Projekty Wdrożeniowe w Gdańsku i Olsztynie, Katowicach oraz Wrocławiu i Opolu.

System jest potrzebny polskim kierowcom

Realizacja projektów wdrożeniowych jest niezbędna dla utworzenia spójnego systemu zarządzania ruchem na drogach krajowych w Polsce. Głównym celem projektu jest przekazywanie użytkownikom dróg bieżących informacji o sytuacji na drogach. Gotowy system umożliwi dynamiczne zarządzanie ruchem drogowym, pozwoli na informowanie o warunkach ruchu i występujących utrudnieniach. System poinformuje o wypadkach, zatorach czy wykryciu pojazdu jadącego pod prąd. Zidentyfikuje również zakłócenia w płynności ruchu i da możliwość wskazania objazdów wraz z automatycznym dostosowaniem pracy istniejących sygnalizacji na trasie objazdu. Będzie również wsparciem dla GDDKiA w egzekwowaniu, a dla firm utrzymaniowych w zapewnieniu odpowiedniego standardu utrzymania dróg.

Czytaj też:
Ile unijnych miliardów pomogło dofinansować budowę polskich dróg?

Źródło: GDDKiA
 0

Czytaj także