Volkswagen przyznaje jako pierwszy: nasze zarobki spadły, przez brak czipów i przerwy w produkcji

Volkswagen przyznaje jako pierwszy: nasze zarobki spadły, przez brak czipów i przerwy w produkcji

Fabryka Volkswagena w Antoninku
Fabryka Volkswagena w Antoninku Źródło: VW
Wynik Grupy Volkswagena w trzecim kwartale tego roku był niższy od ubiegłorocznego wyniku z powodu deficytu półprzewodników. Jednak cel rentowności na 2021 r. został przez Grupę potwierdzony.

Globalny kryzys na rynku półprzewodników szczególnie mocno wpłynął na działalność biznesową koncernu Volkswagen w trzecim kwartale bieżącego roku. Zysk operacyjny przed zdarzeniami specjalnymi w okresie od lipca do września wyniósł 2,8 (rok temu 3,2) miliarda euro i był niższy niż w dwóch pierwszych kwartałach roku, a także niższy niż w słabym z powodu pandemii trzecim kwartale ubiegłego roku. Operacyjna stopa zwrotu ze sprzedaży przed zdarzeniami specjalnymi wyniosła w trzecim kwartale 4,9 (rok temu 5,4) procent. W tym okresie najmocniej dotknięte zostały marki wolumenowe, które mimo wielu zamówień odnotowały straty operacyjne.

W Chinach z powodu braku półprzewodników również nie zdołano zaspokoić wysokiego popytu ze strony klientów. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku dostawy marek koncernu do klientów wzrosły o 6,9 procent do 7,0 (rok temu 6,5) milionów samochodów. Bardziej zwiększył się w tym czasie przychód ze sprzedaży – o 20,0 procent do 187 (rok temu 155) miliardów euro. Dzięki dobrym wynikom w pierwszym półroczu bieżącego roku zysk operacyjny przed zdarzeniami specjalnymi wyniósł po dziewięciu miesiącach 14,2 (rok temu 2,4) miliarda euro i był większy niż po słabych z powodu pandemii dziewięciu miesiącach ubiegłego roku. Operacyjna stopa zwrotu przed zdarzeniami specjalnymi osiągnęła 7,6 (rok temu 1,5) procent. W Dziale Samochodów przepływ gotówki netto wyniósł do końca września 12,4 (rok temu 4,5) miliarda euro mocno przyczyniając się do finansowania transformacji koncernu. Pomimo wpływu na kapitał obrotowy spowodowany niedoborem półprzewodników w trzecim kwartale uzyskano nieznacznie pozytywną wartość przepływu gotówki netto wynoszącą 33 miliony euro. Płynność netto w Dziale Samochodów zmniejszyła się w stosunku do pierwszego półrocza o 9,4 miliarda euro do nadal dobrego poziomu 25,6 miliarda euro. Znaczący wpływ miał na to zakończony w lipcu zakup za 6 miliardów euro firmy Navistar, ponadto w trzecim kwartale akcjonariuszom Volkswagena wypłacono dywidendę w wysokości 2,4 miliarda euro. Koncern Volkswagen potwierdza swoje prognozy dotyczące wysokości operacyjnej stopy zwrotu w całym 2021 roku, która ma wynieść od 6,0 do 7,5 procent.

Herbert Diess, prezes zarządu koncernu Volkswagen, stwierdził: „Wyniki finansowe osiągnięte w trzecim kwartale pokazują, że musimy konsekwentnie zwiększać produktywność w sektorze wolumenowym. Jesteśmy zdecydowani potwierdzić naszą mocną pozycję wobec dotychczasowych i nowych konkurentów oraz aktywnie wdrażać zmiany w kierunku neutralnej dla klimatu, cyfrowej mobilności zawarte w strategii New Auto”.

Zysk operacyjny w trzecim kwartale niższy z powodu braków w zaopatrzeniu w półprzewodniki

Popyt na atrakcyjne modele marek koncernu Volkswagen nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Tylko na zachodnioeuropejskim rynku odnotowano do końca września ponad 1 milion zamówień, z których ponad 17 procent dotyczyło aut elektrycznych (BEV). Jednak braki w zaopatrzeniu w półprzewodniki spowodowały w trzecim kwartale znaczny spadek dostaw do klientów – w porównaniu z poprzednim rokiem były one niższe o 24,4 procent. Spadek dotknął szczególnie czterech marek wolumenowych, które między lipcem a wrześniem odnotowały z tego powodu stratę operacyjną. Bardzo dobrze w trzecim kwartale rozwinął się za to biznes w obszarze usług finansowych, w którym zysk operacyjny wyniósł 1,5 miliarda euro. Mocno przyczyniła się do tego działalność w zakresie samochodów używanych i pozytywna sytuacja w dziedzinie kosztów ryzyka.

Dzięki wynikom pierwszego półrocza sytuacja po dziewięciu miesiącach nadal jest dobra

Do końca września koncern Volkswagen zwiększył na świecie dostawy swoich samochodów o 6,9 procent w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku – wyniosły one 7,0 (rok temu 6,5) milionów egzemplarzy. Udział w globalnym rynku aut osobowych zmniejszył się w tym samym okresie o 0,9 punktu procentowego do 12,1 procent. W Europie i Ameryce Północnej udział koncernu wzrósł, natomiast największy pojedynczy rynek zbytu, jakim są Chiny, mocno ucierpiał z powodu braku półprzewodników. Mimo dużego popytu doprowadziło to do zmniejszenia w nim udziałów.

Z powodu większej sprzedaży, zwłaszcza modeli z wyższą marżą, przychód koncernu zwiększył się o 20 procent do 186,6 (rok temu 155,5) miliarda euro. Zysk operacyjny przed zdarzeniami specjalnymi wzrósł o 11,8 miliarda euro do 14,2 miliarda euro i był większy niż w słabym ze względu na pandemię tym samym okresie poprzedniego roku. Operacyjna stopa zwrotu przed zdarzeniami specjalnymi osiągnęła dobry poziom wynoszący 7,6 procent. Główne czynniki, które przyczyniły się do zwiększenia zysku to wyższa sprzedaż, dobra oferta oraz atrakcyjne ceny. Negatywny wpływ na wielkość zysku miały jednorazowe nakłady na restrukturyzację MAN Truck & Bus w wysokości 0,7 miliarda euro.

Zysk przed i po opodatkowaniu także się zwiększył do odpowiednio 14,2 (rok temu 2,3) miliarda euro i 11,4 (rok temu 1,7) miliarda euro. Zysk na każdą akcję uprzywilejowaną osiągnął w ten sposób dobry poziom wynoszący 21,71 (rok temu 2,79) euro.

Prognozy Grupy VW na 2021 rok

Biorąc pod uwagę sytuację biznesową po dziewięciu miesiącach 2021 roku oraz uwzględniając przejęcie firmy Navistar koncern Volkswagen zmodyfikował prognozę dotyczącą podstawowych wskaźników finansowych.

„W całym przemyśle zwiększyło się ryzyko braków w zaopatrzeniu w półprzewodniki. Sytuacja w tym obszarze zaostrzyła się zwłaszcza w drugiej połowie roku. W związku z tym koncern obniżył prognozę dotyczącą wielkości dostaw do klientów i zakłada, że będą one mniej więcej na poziomie dostaw ubiegłorocznych – zakładając skuteczne ograniczenie skutków pandemii COVID-19, uwzględniając pogorszenie sytuacji podażowej ze względu na brak półprzewodników. Wyzwania wynikają przede wszystkim z koniunktury, wzrostu intensywności konkurencji, niepewności na rynkach surowcowych i dewizowych, konieczności zabezpieczenia łańcucha dostaw oraz z ostrzejszych wymagań w zakresie emisji szkodliwych substancji. Przychody koncernu Volkswagen ze sprzedaży będą w 2021 roku najprawdopodobniej znacznie większe niż rok wcześniej. Koncern przewiduje, że w 2021 roku zysk operacyjny wyniesie między 6,0 a 7,5 procent – przed zdarzeniami specjalnymi i włącznie z nimi”.

Czytaj też:
Producenci części: Potrzebujemy własnych fabryk czipów, nie azjatyckich

Źródło: Volkswagen