Piraci w Polsce są na straconej pozycji. Przybędzie odcinkowych pomiarów prędkości

Piraci w Polsce są na straconej pozycji. Przybędzie odcinkowych pomiarów prędkości

Odcinkowy pomiar prędkości
Odcinkowy pomiar prędkości Źródło:GITD
Kolejnych 39 odcinków dróg będzie kontrolowanych przez odcinkowe pomiary prędkości. CANARD GITD ogłosił przetarg na dostawę i montaż urządzeń. Pojawią się w 13 województwach na różnych kategoriach dróg, w tym na autostradach.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego planuje objąć kontrolami z wykorzystaniem odcinkowych pomiarów prędkości 39 lokalizacji, które zostały wytypowane na postawie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego przygotowanej przez Instytut Transportu Samochodowego. Urządzenia wykorzystywane do pomiaru średniej prędkości pojazdów będą prowadziły kontrole na wszystkich kategoriach dróg, w tym na wybranych odcinkach autostrad A1, A2 i A4.

Na liście podstawowej wytypowanych lokalizacji znajduje się 39 odcinków dróg w 13 województwach. Najwięcej odcinkowych pomiarów prędkości (OPP) – 5 pojawi się na terenie województwa łódzkiego i podkarpackiego, po 4 w województwie lubuskim, mazowieckim i śląskim, 3 w województwach kujawsko-pomorskim i dolnośląskim, po 2 na Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce, w województwie zachodniopomorskim oraz pomorskim, 1 OPP na terenie województwa opolskiego.

Są też lokalizacje rezerwowe

W przypadku braku możliwości instalacji urządzeń w miejscach, które wytypowano do objęcia kontrolą w pierwszej kolejności, CANARD wykorzysta lokalizacje z tzw. listy rezerwowej. Ostateczna ocena możliwości montażu urządzeń zostanie przeprowadzona po wyborze wykonawcy i przeprowadzeniu przez niego ponownych analiz z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych warunków technicznych.

Jak czytamy w komunikacie GITD, „wykonawca musi dostarczyć i zainstalować, po uzyskaniu wszystkich zezwoleń i wykonaniu niezbędnych prac budowlanych, 39 systemów OPP dostosowanych do specyfiki danego odcinka drogi. Funkcjonalności urządzeń muszą zapewnić m.in. możliwość rejestracji naruszeń na co najmniej trzech pasach ruchu niezależnie od tego, po którym pasie porusza się mierzony pojazd. Systemy muszą wykonywać pomiary bez przerwy, również w trudnych warunkach pogodowych, rejestrować prędkość pojazdów co najmniej od 30 do 220 km/h, identyfikować rodzaj pojazdu, wykonywać wysokiej jakości zdjęcia, bez względu na porę dnia. Wyłoniony w przetargu wykonawca, od dnia podpisania umowy, będzie miał 70 tygodni na montaż urządzeń”.

Odcinkowe pomiary prędkości są bardzo skuteczne

Jak przypomina GITD, kluczową zaletą odcinkowych pomiarów prędkości, ze względu na ich zasięg oddziaływania, jest możliwość wpłynięcia na zmianę zachowania kierowców i stosowania się przez kierujących do obowiązującego ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanego odcinka. Średnia prędkość pojazdów obliczana jest na podstawie pomiaru czasu przejazdu pomiędzy początkiem i końcem monitorowanej trasy.

Dodajmy, że CANARD dysponuje dziś 30 odcinkowymi pomiarami prędkości. W ciągu pierwszych 10 miesięcy tego roku zarejestrowały one blisko 600 tys. przypadków przekroczenia przez kierujących obowiązujących ograniczeń prędkości.

Czytaj też:
Donald Tusk pędził 107 km/h. Włodzimierz Czarzasty powiedział, co zrobiłby na miejscu lidera PO

Źródło: GITD