Ważne informacje dla przewoźników. Rynek będzie uregulowany na nowo

Ważne informacje dla przewoźników. Rynek będzie uregulowany na nowo

Wyprzedzające się na autostradzie TIR-y
Wyprzedzające się na autostradzie TIR-y Źródło: Yanosik
Rada Ministrów przyjęła projekty nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Projekty dostosowują polskie prawo transportowe do przepisów UE tworzących tzw. Pakiet Mobilności I.

O nowelizacjach obszernie pisze Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego Samar. Dotyczą one m.in. zasad wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie danego państwa. Wprowadzone zostaną także zmiany mające na celu zwiększenie skuteczności nadzoru nad przewozami w Polsce, eliminację nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami oraz lepszą ochronę rynku wewnętrznego.

Najważniejsze zmiany dla kierowców

Od 20 maja 2022 r. przepisy Pakietu Mobilności I nakładają na firmy zajmujące się międzynarodowym transportem drogowym rzeczy nowe obowiązki dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika. Dotyczy to pojazdów użytkowych, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 t i nie jest większa niż 3,5 tony. Prowadzenie tego rodzaju przewozów będzie wymagało posiadania przez firmę transportową zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej.

Doprecyzowano przepisy dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Dotyczy to m.in. wymagań związanych z posiadaniem siedziby przedsiębiorcy, w której musi być dostęp do oryginałów dokumentów przewozowych. Wprowadzony zostanie także obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski.

Przewozy kabotażowe

Uszczegółowiono przepisy dotyczące wykonywania przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem zasad wykonywania i kontroli takich przewozów w Polsce. Warto przypomnieć, że o kabotażu mówimy wtedy, gdy przewoźnik świadczy usługę transportu drogowego nie mając siedziby w danym kraju (np. wozi towary z Paryża do Lyonu). Nowe rozwiązania, z kilkoma wyjątkami, mają wejść w życie po upływie miesiąca od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj też:
Służby wzięły się za wyprzedzające się TIR-y. Posypały się setki mandatów

Źródło: IBRM Samar
 1

Czytaj także