Jakie szkody obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC?
Artykuł sponsorowany

Jakie szkody obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC?

Beesafe – ubepzpieczenie w rytmie Twojego życia
Beesafe – ubepzpieczenie w rytmie Twojego życia Źródło: Materiały prasowe
Ubezpieczenie OC komunikacyjne, choć tak powszechne, nadal rodzi wiele pytań i wątpliwości. W teorii, oczywista wydaje się zasadność jego posiadania, jednak praktyka pokazuje, że nie do końca jesteśmy świadomi tego, jakie szkody obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC i jaki jest jego zakres. Chcąc uniknąć niepotrzebnego rozczarowania, warto bliżej przyjrzeć się tej kwestii.

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC

Mogłoby się wydawać, że ubezpieczenie OC, które jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla wszystkich posiadaczy zarejestrowanych pojazdów mechanicznych, nie ma przed nami żadnych tajemnic. Tymczasem okazuje się, że choć jest ono jednym z najpowszechniejszych ubezpieczeń obowiązkowych, nadal rodzi pewne wątpliwości. Jak wynika z badań koncernu GfK przeprowadzonych na zlecenie ubezpieczeniowej marki Beesafe, 44 proc. respondentów uważa, że zakres ubezpieczenia OC obejmuje jedynie szkody związane z pojazdem.

Rzadziej niż co trzeci ankietowany wskazał, że ubezpieczenie OC obejmuje szkody związane nie tylko z pojazdem, ale także z osobą kierującą i pasażerami. Aż 11 proc. badanych przyznało, że nie zna zakresu obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego. Tymczasem ten regulowany jest przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Kompendium wiedzy dotyczącej ubezpieczeń komunikacyjnych i wszystko to, o czym powinni wiedzieć kierowcy, znajdziemy w artykule na stronie https://beesafe.pl/porady/myslisz-ze-znasz-oc/.

Beesafe – ubepzpieczenie które Cię nagradza

Ochrona ubezpieczeniowa z pewnymi wyjątkami

Co do zasady, ubezpieczenie OC rekompensuje szkody, do których doszło w wyniku wypadku lub kolizji drogowej. Obejmuje ono zarówno szkody osobowe, jak i materialne. Możemy więc uznać, że dotyczy ono zdarzeń, których następstwem może być rozstrój zdrowia lub uszkodzenie ciała, a nawet śmierć, a także zniszczenie i uszkodzenie mienia. Ale czy w każdej sytuacji możemy liczyć na to, że firma ubezpieczeniowa pokryje szkody? Niestety nie.

W każdym towarzystwie ubezpieczeniowym istnieje szereg wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli sytuacji, w których ubezpieczenie OC po prostu nie zadziała. Co więcej, towarzystwo ma także prawo dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania, czyli tak zwanego regresu ubezpieczeniowego na przykład w momencie, gdy ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie, był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających czy kierował pojazdem bez posiadania koniecznych uprawnień.

Beesafe – ubepzpieczenie które Cię nagradza

Czyje interesy chroni ubezpieczenie OC?

Zasadność posiadania ubezpieczenia OC nie powinna pozostawiać już żadnych wątpliwości. W końcu polisa ta może ochronić nas przed koniecznością płacenia milionowych odszkodowań za szkody wyrządzone zarówno na mieniu, jak i na osobie. Pozostaje tylko jedno pytanie - czy w przypadku szkody ubezpieczenie OC obejmuje naprawę pojazdu tylko i wyłącznie osoby poszkodowanej czy na rekompensatę może liczyć także sprawca zdarzenia?

Z badań GfK wynika, że blisko dwie trzecie respondentów (59 proc. ankietowanych) prawidłowo wskazuje, że odszkodowanie OC obejmuje koszty naprawy jedynie pojazdu poszkodowanego. Co jednak najciekawsze, aż 18 proc. badanych sądzi, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pokryje także naprawę pojazdu sprawcy. Faktem jest natomiast, że polisa OC może chronić poniekąd interesy sprawcy, ponieważ w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego zwalnia go z konieczności ponoszenia kosztów naprawy szkód wyrządzonych na osobie trzeciej, z własnej kieszeni.

Źródło: Materiały prasowe
 0

Czytaj także