Motoryzacyjny gigant na rzecz ochrony środowiska, praw człowieka i etyki

Motoryzacyjny gigant na rzecz ochrony środowiska, praw człowieka i etyki

Produkcja Forda F-150 Lightning
Produkcja Forda F-150 Lightning / Źródło: Ford
Ford ustanowił Kodeks Postępowania Dostawców w zakresie ochrony środowiska, praw człowieka, pozyskiwania materiałów i etycznych praktyk biznesowych. Co to dokładnie oznacza?

Ford ustanowił formalny Kodeks Postępowania Dostawców, który wprowadza jasne zasady działania w obszarach związanych z prawami człowieka, ochroną środowiska, odpowiedzialnym pozyskiwaniem materiałów i zgodnymi z prawem praktykami biznesowymi dla każdego członka społeczności, a także dla wszystkich dostawców firmy.

Ford nakreślił szczegółowe wytyczne postępowania już w 2003 roku. Teraz rozszerzył kodeks i publicznie sformalizował odpowiedzialność dostawców za rozsądne praktyki biznesowe.

Sformalizowane zobowiązania poddostawców

– Troska o siebie nawzajem jest podstawowym założeniem planu Forda i obejmuje ona ochronę praw człowieka, ochronę środowiska oraz wymaganie odpowiedzialnego pozyskiwania surowców i praktyk etycznych – powiedział Jonathan Jennings, wiceprezes ds. globalnych zakupów oraz technicznego wsparcia dostawców.

W związku z tym Ford oczekuje, że wszyscy dostawcy marki pomogą firmie i jej łańcuchowi dostaw być odpowiedzialnymi, przyjaznymi dla środowiska i przejrzystymi w swoich działaniach.

Zgodnie z nowym, obowiązkowym Kodeksem, każdy dostawca odpowiada za:

Ochronę i poszanowanie praw człowieka: obejmuje to humanitarne i godne traktowanie pracowników, przestrzeganie etycznych praktyk rekrutacyjnych – zapewnienie zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy oraz brak przyzwolenia dla pracy dzieci, czy nowoczesnego niewolnictwa, pracy przymusowej lub wszelkiego rodzaju nękania.

Ochronę środowiska: Kodeks wzywa do przestrzegania wymagań i polityki Forda w zakresie ekologii, a tym samym odpowiednich przepisów krajowych, regionalnych, dotyczących środowiska i stosowania chemii; minimalizowanie ich wpływu na zmiany klimatu, zgodnie z porozumieniem klimatycznym z Paryża; dążenie do neutralności węglowej; stosowanie w opakowaniach materiałów pochodzących z recyklingu i odnawialnych; oraz wykorzystanie materiałów o obniżonej toksyczności w swoich procesach produkcyjnych.

Odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów: obejmuje to udzielanie informacji na żądanie w celu sprawdzenia, czy materiały w produktach dostarczanych firmie Ford zostały pozyskane w odpowiedni sposób, zgodnie z polityką dotyczącą odpowiedzialnego zaopatrzenia w materiały. Ma to na celu wprowadzenie należytej staranności i zwiększanie przejrzystości w odniesieniu do surowców, zwłaszcza materiałów pochodzących z terenów dotkniętych konfliktami oraz obszarów wysokiego ryzyka.

Przestrzeganie odpowiedzialnych praktyk biznesowych: obejmuje to prowadzenie działalności wolnej od przekupstwa i korupcji, utrzymywanie skutecznych praktyk w zakresie prywatności i cyberbezpieczeństwa oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów handlowych i niestandardowych.

Czytaj też:
Sprzedaż aut w Polsce w 2021 roku. Znamy wstępne podsumowanie

Źródło: Ford
 0

Czytaj także