To ważne dla kierowców. Jest propozycja zmian w sprawie Stref Czystego Transportu

To ważne dla kierowców. Jest propozycja zmian w sprawie Stref Czystego Transportu

Spaliny
Spaliny Źródło:Shutterstock / Ralf Geithe
Ważne uwagi do projektu rozporządzenia resortu klimatu w sprawie wzoru nalepek dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do stref czystego transportu zgłosiły Unia Metropolii Polskich, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz Polski Alarm Smogowy. Postulaty obejmują m.in. zmianę wzoru graficznego nalepek oraz wzrost uniwersalności takich oznaczeń, by służyły we wszystkich strefach.

24 grudnia 2021 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która m.in. wprowadziła zmiany przepisów obejmujących wdrażanie i funkcjonowanie stref czystego transportu (SCT). W ślad za nowelizacją opublikowano projekt rozporządzenia określający wzór nalepek do identyfikacji pojazdów uprawnionych do wjazdu w obręb obszarów niskoemisyjnych. W piśmie skierowanym do Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), Unia Metropolii Polskich (UMP), Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) oraz Polski Alarm Smogowy (PAS) przedstawiły uwagi do projektu rozporządzenia.

Propozycje nalepek dla Stref Czystego Transportu

Jedna nalepka na całą Polskę

PSPA, UMP, GZM oraz PAS proponują wdrożenie w Polsce uniwersalnego wzoru nalepek, dzięki którym użytkownicy pojazdów będą mieli możliwość wykorzystać jedną nalepkę do poruszania się po różnych strefach w całej Polsce. Obecna propozycja zakłada umieszczanie na nalepce nazwy konkretnej SCT oraz numeru rejestracyjnego. Takie oznakowanie, zdaniem inicjatorów zmian, umożliwiłoby w praktyce wjazd tylko do jednego, konkretnego obszaru niskoemisyjnego. Każda dodatkowa strefa oznaczałaby kolejną nalepkę na szybie pojazdu.

Numer na nalepce

Propozycje skierowane do ministerstwa obejmują także pozostawienie na nalepce numeru rejestracyjnego, który w sposób łatwy i jednoznaczny pozwoli zidentyfikować pojazd. Ponadto, oznaczenie powinno być uzupełnione o cyfrę (w skali od 1 do 6) odpowiadającą klasie spełnianej przez dany pojazd normie emisji spalin Euro. Każda nalepka miałaby zawierać także unikalny numer. Autorzy listu przedstawili również propozycje zmiany oprawy graficznej wdrażanego oznaczenia.

Czytaj też:
Branża motoryzacyjna lobbuje w sprawie stref czystego transportu. Jest na tak, ale chce wprowadzania ich stopniowo

Źródło: PSPA, UMP, GZM, PAS