Koniec nalepek na szyby z numerami rejestracyjnymi. Kiedy będzie można zerwać nalepkę?

Koniec nalepek na szyby z numerami rejestracyjnymi. Kiedy będzie można zerwać nalepkę?

Tablica rejestracyjna
Tablica rejestracyjna Źródło: Shutterstock / Davidi Vardi
Nalepka na szybę z numerem rejestracyjnym pojazdu to utrapienie dla wielu kierowców. Auta rekordziści, często zmieniające właścicieli, posiadały nawet kilka naklejek i to często w różnych miejscach szyby. Na szczęście powoli zbliżamy się do momentu, kiedy nie będziemy musieli ich już nalepiać oraz gdy będziemy mogli zerwać dotychczasowe naklejki z numerami rejestracyjnymi. Sprawdźcie kiedy wchodzą w życie nowe przepisy.

Według informacji portalu Autokult.pl powoli możemy zapominać o konieczności naklejania nalepek z numerami rejestracyjnymi na szyby. W życie wejdą nowe przepisy, które zmienią dotychczasowy obowiązek posiadania nalepek. Nowa zmiana oznacza również możliwość zerwania dotychczasowych „ozdób”.

Obecne przepisy

Te jasno precyzowały konieczność posiadania na szybie nalepki z numerami rejestracyjnymi.

Świadczą o tym konkretne zapisy:

  • „Art. 71. 1. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Przepis ten nie dotyczy pojazdów, o których mowa w ust. 3.
  • 2. Pojazdy określone w ust. 1 są dopuszczone do ruchu, jeżeli odpowiadają warunkom określonym w art. 66 oraz są zarejestrowane i zaopatrzone w zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne, a w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, w nalepkę kontrolną”.

Co oznacza zmiana?

Nowe przepisy, a w zasadzie zmiana w ustawie, staną się obowiązujące z dniem 4 września 2022 roku. Wykreślony zostaje zapis o „nalepce kontrolnej”. Jej obecność znika również z zapisów o wydawanych dokumentach i innych artykułach w których pojawiał się ten zapis.

Jak podsumowuje Autokult.pl oznacza to, że dotychczas wydawane nalepki z numerami rejestracyjnymi będzie można zerwać z szyby. Brak nalepki nie będzie warunkiem nieprzejścia przez pojazd badania technicznego, ani nie będzie skutkował mandatem.

Czytaj też:
Ten QUIZ wydaje się prosty, a nie jest. Rozpoznacie kraj po skrócie na nalepce z tyłu auta?

Źródło: Autokult.pl