Lider polskiego rynku podsumował początek roku. Wojna na Ukrainie poważnie uderzyła w jego interesy

Lider polskiego rynku podsumował początek roku. Wojna na Ukrainie poważnie uderzyła w jego interesy

Inter Cars
Inter Cars Źródło:Materiały prasowe
Grupa Inter Cars, zajmująca się dystrybucją części zamiennych do samochodów osobowych i użytkowych, opublikowała raport za I kwartał 2022 roku. Wojna na Ukrainie mocno uderzyła w interesy spółki w tym kraju.

W I kwartale 2022 roku Grupa Inter Cars wygenerowała 3,2 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, o 26,9 proc. więcej w porównaniu z sytuacją sprzed roku. Sprzedaż prowadzona przez spółkę Inter Cars Ukraina, która przysparzała w 2021 roku polskiemu dystrybutorowi prawie 5 proc. obrotów grupy (ok. 580 mln zł), obecnie znacząco spadła w stosunku do sytuacji sprzed rosyjskiej agresji. Jak poinformował Inter Cars, dziś działa 30 z 38 filii w tym kraju, a sprzedaż spadła o około połowę w porównaniu z takimi samymi miesiącami ubiegłego roku.

Wojna zniszczyła interesy

Inter Cars poinformował także, że na koniec marca 2022 Grupa dokonała odpisu aktualizującego, w wysokości 75 mln zł, co odpowiada wartości towaru i środków trwałych, zlokalizowanych w magazynie centralnym w Kijowie. W wyniku działań wojennych prowadzonych przez Rosję w Ukrainie magazyn ten został zniszczony. Zarząd szacuje, iż aktywa netto spółki Inter Cars Ukraina, po dokonaniu wspomnianego odpisu, wynoszą około 75 mln zł. „Jednakże pozostały majątek, nie objęty odpisem, jest rozproszony w wielu lokalizacjach zachodniej i centralnej Ukrainy, stąd ryzyko kolejnych odpisów w ocenie Zarządu jest znikome” – podkreśliła spółka w komunikacie.

Sprzedaż eksportowa prowadzona przez zagraniczne spółki dystrybucyjne należące do Inter Cars oraz sprzedaż bezpośrednia prowadzona przez Inter Cars S.A. do zagranicznych kontrahentów wzrosła w I kwartale 2022 roku o 32,7 proc. (r/r). Przychody z rynku krajowego stanowiły około 41,7 proc. łącznych przychodów całej grupy kapitałowej (w pierwszym kwartale 2021 stanowiły 45 proc.). W ramach działalności dystrybucyjnej udział zagranicznych spółek wzrósł z 47,8 proc. w 1 kwartale 2021 do 48,6 proc. w okresie styczeń-marzec 2022 roku. Jak zaznacza zarząd, rynek polski pozostaje podstawowym rynkiem sprzedaży dla firmy.

Poza Ukrainą wzrosty

Skonsolidowany zysk netto grupy Inter Cars w I kwartale tego roku wyniósł 115,8 mln zł i jest niższy o 345 tys. zł od zysku netto za pierwsze trzy miesiące poprzedniego roku.

Przychody Inter Cars wzrosły we wszystkich regionach, a których obecna jest grupa. Rynki te, zdaniem zarządu spółki, wykazują się dużym potencjałem wzrostu i wyższą rentowności netto dla branży niż rynek krajowy. Najwyższym wzrostem sprzedaży za I kwartał 2022 roku (r/r) miały spółki należące do Inter Cars w następujących państwach: Serbia (233 proc.), Grecja (78 proc.), Niemcy (73 proc.) i Mołdawia (61 proc.). Wzrost zanotowały także spółki zależne, które najwięcej wnoszą do przychodów Grupy: Rumunia (17 proc.), Bułgaria (29 proc.), Węgry (35 proc.), Czechy (35 proc.) oraz Słowacja (28 proc.).

Czytaj też:
Kultowy tuner wziął na warsztat auta innych marek niż Mercedes. Okazały się hitem sprzedaży

Źródło: Inter Cars, IBRM Samar