Chcesz wyrejestrować pojazd na jakiś czas? Będzie to dużo łatwiejsze

Chcesz wyrejestrować pojazd na jakiś czas? Będzie to dużo łatwiejsze

Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Fotolia / barnaba
Do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu.

Jak czytamy w opracowaniu IBRM Samar, zmiana w projektowanych przepisach ma związek ze znowelizowaną 14 sierpnia 2020 r. ustawą Prawo o ruchu drogowym, na mocy której od 4 września 2022 r. zniesiony zostanie obowiązek wydawania karty pojazdu podczas pierwszej rejestracji samochodu. By zachować spójność przepisów obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu ze zmieniającymi się od 4 września 2022 roku przepisami Prawa o ruchu drogowym, w projektowanym rozporządzeniu uchylone mają zostać przepisy dotyczące: obowiązku przedkładania karty pojazdu wraz z wnioskiem o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, zamieszczania w karcie pojazdu adnotacji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, obowiązku przedkładania karty pojazdu w celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

Nowy projekt w rozporządzeniu

W rozporządzeniu pojawił się ponadto projekt nowego wzoru wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, uwzględniający brak obowiązku załączania do niego karty pojazdu. W projekcie znalazł się również przepis przejściowy, zgodnie z którym do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyłączeniem tych dotyczących przedkładania karty pojazdu i zamieszczania w niej adnotacji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia to 4 września 2022 roku, czyli wraz z początkiem obowiązywania wspomnianych przepisów znowelizowanej blisko dwa lata temu ustawy Prawo o ruchu drogowym, do których dostosowywane jest nowelizowane rozporządzenie.

Źródło: IBRM Samar
 0

Czytaj także