Motoryzacyjny gigant dołącza do ekologicznej inicjatywy Banku Gospodarstwa Krajowego

Motoryzacyjny gigant dołącza do ekologicznej inicjatywy Banku Gospodarstwa Krajowego

Tankowanie wodoru, zdjęcie ilustracyjne
Tankowanie wodoru, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Possessed Photography
Toyota Central Europe dołączyła do grona partnerów biznesowych Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy 3W: wody, wodoru i węgla. Partnerzy będą wymieniać się wiedzą i wspierać działania Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W.

Idea 3W została zapoczątkowana w 2021 roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inicjatywa integruje społeczność m.in. naukowców, przedsiębiorców i przedstawicieli sektora publicznego. Tworzy innowacyjny sektor gospodarki, który łączy wodę, wodór i węgiel w spójny ekosystem społeczno-gospodarczy. W kwietniu dołączyło do niego pięć polskich firm, a teraz dołącza także Toyota Central Europe – jeden z pierwszych producentów seryjnych samochodów na wodór.

Wodór paliwem przyszłości

Jak czytamy, "Bank Gospodarstwa Krajowego i Toyota dostrzegli potencjał współpracy w zakresie upowszechniania idei 3W i zadeklarowali chęć współdziałania, głównie przy wykorzystaniu wodoru jako paliwa przyszłości. Eksperci obu przedsiębiorstw będą popularyzować wiedzę na temat jego użycia w transporcie oraz roli, jaką odgrywa w procesie transformacji energetycznej. Zakres współpracy obejmie także inicjowanie i koordynowanie działań, które wpłyną na rozwój infrastruktury wodorowej i przyjaznego dla niej otoczenia prawnego".

Uczestnicy inicjatywy mają także wspierać działania Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W powołanego w maju przez BGK, Sieć Badawczą Łukasiewicz i czołowe polskie uczelnie. Ośrodek powstał, by usprawniać proces komercjalizacji rozwiązań z obszaru wody, wodoru i węgla, a także wzmacniać współpracę nauki i biznesu. Eksperci BGK i Toyoty zamierzają przygotowywać materiały, opracowania i raporty, które dotyczą 3W i będą przydatne dla działalności ICI 3W.

Współpraca i wymiana informacji

Istotnym elementem wspólnej działalności będzie również tworzenie przyjaznego ekosystemu, który ułatwi wymianę wiedzy – pozwoli na rozwój kadr i edukację w obszarze zrównoważonego wykorzystania trzech zasobów oraz współzależności między nimi. Oba podmioty chcą także uzyskiwać wsparcie dla innowacyjnych projektów odpowiedzialnego wykorzystania wody, wodoru i nowoczesnych technologii węglowych w przemyśle motoryzacyjnym i transporcie.

Źródło: Toyota, BGK
 0

Czytaj także