Leasing samochodów ofiarą kryzysu dostępności aut. Dane są pesymistyczne

Leasing samochodów ofiarą kryzysu dostępności aut. Dane są pesymistyczne

Leasing nowych samochodów
Leasing nowych samochodów Źródło:Santander Consumer Multirent
Pierwsza połowa 2022 roku upłynęła pod znakiem ograniczonej podaży nowych aut na rynku i pogorszenia się nastrojów wśród konsumentów. Z tego powodu wyniki firm leasingowych zanurkowały w I półroczu o 11,4 proc.

Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy podał, że w I połowie 2022 r. firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania na poziomie 42 mld zł. Jest to wynik niższy o 2,8 proc. niż przed rokiem.

– Na wyniki branży leasingowej w pierwszej połowie roku oddziaływały problemy podażowe w zakresie nowych samochodów osobowych oraz problemy popytowe. Przedsiębiorcy obserwują rosnące ceny aktywów i przybierają postawę wyczekującą. Dlatego jako branża, przyjmujemy ostrożny scenariusz rozwoju na kolejne miesiące roku. Wyniki sektora leasingowego będą zależne od dostępności aktywów, które leasingodawcy finansują – mówi Paweł Pach, przewodniczący Rady Związku Polskiego Leasingu

W pierwszej połowie tego roku, przy pomocy leasingu i pożyczki inwestycyjnej, przedsiębiorcy najczęściej finansowali pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony, czyli tzw. pojazdy lekkie (mające 42,6 proc., w strukturze rynku leasingu) oraz maszyny i inne urządzenia (odpowiadające za 29,4 proc.). W ciągu ostatniego roku zmieniła się struktura rynku. Zyskało finansowanie maszyn i innych urządzeń, kosztem pojazdów lekkich. Dla porównania auta osobowe i dostawcze w I połowie 2021 roku miały 43,6 proc. udział. Inne aktywa takie jak: sprzęt IT, samoloty, statki, tabor kolejowy i pozostałe pojazdy mają 4,3 proc. udział w rynku, podczas gdy nieruchomości – 0,6 proc.

Brak aut zmienił wszystko

Pierwsza połowa 2022 roku upłynęła pod znakiem ograniczonej podaży na rynku nowych samochodów. Było to spowodowane utrzymującą się niską dostępnością ważnych komponentów używanych do produkcji aut (w tym półprzewodników). Dodatkowo wybuch wojny w Ukrainie przerwał dostawy wiązek elektrycznych do europejskich producentów.

Jak podkreślają przedstawiciele ZPL, kolejnym elementem wpływającym negatywnie na liczbę rejestrowanych pojazdów są czynniki popytowe, w tym niepewna sytuacja ekonomiczna. Wielu przedsiębiorców wstrzymuje inwestycje, a ich decyzje są podyktowane rosnącymi cenami samochodów i stóp procentowanych oraz brakiem gwarancji terminu dostawy, a nawet ceny pojazdu. W tych niesprzyjających warunkach branża leasingowa w I połowie 2022 r. sfinansowała pojazdy lekkie (tj. pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 t.) o łącznej wartości 17,7 mld zł, co oznacza wynik o 11,4 proc. niższy niż przed rokiem. Branża prognozuje, że w drugiej połowie 2022 dalej będziemy zmagać się z niską dostępnością samochodów, jednak problemy te stopniowo będą się zmniejszały.

Pojazdy ciężkie były finansowane stabilnie

Po rekordowym dla leasingodawców 2021 r., wyniki osiągnięte przez branżę w segmencie finansowania pojazdów ciężarowych w pierwszej połowie 2022 r. przedstawiciele ZPL określają jako stabilne. Skumulowane dane za pierwszą połowę 2022 r. pokazują, że branża leasingowa podpisała nowe kontrakty o łącznej wartości 9,6 mld zł, przy dynamice segmentu pojazdów ciężarowych na poziomie +2,4 proc. r/r. Najwyższe wzrosty osiągnęła w finansowaniu samochodów ciężarowych pow. 3,5t. (+13,1 proc. r/r) oraz autobusów (+137,6 proc. r/r) W strefie spadków pozostawało finasowanie ciągników siodłowych (-3,4 proc. r/r) oraz naczep i przyczep (-4,8 proc. r/r).

Na pozytywny, 2,4 proc. wynik tego segmentu rynku leasingu miały wpływ transakcje w obszarze finansowania samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony oraz autobusów. Rynek rejestrowanych nowych podwozi urósł o przeszło 10 proc. r/r, co przełożyło się na 13,1 proc. wzrost w zakresie leasingu pojazdów ciężarowych. Bardzo dobre wyniki finansowania autobusów są zasługą umów na finansowanie pojazdów miejskich. W segmencie autobusów turystycznych, klienci od czasu pandemii i ograniczonego ruchu turystycznego, przyjęli postawę wyczekującą. Transakcje zawierane przez nich na nowe autobusy należą do rzadkości, a jeśli się pojawiają, są realizowane najczęściej na potrzeby przewozów pracowników.

Ten rok nie zakończy się wzrostem

ZPL prognozuje, że na rynek leasingu w dalszym ciągu będą wpływały problemy z dostępnością niektórych podzespołów. Obecna sytuacja makroekonomiczna będzie miała większe oddziaływanie na zamówienia nowych samochodów na przyszły rok. Według dostawców obecne zamówienia będą realizowane bez większych różnic w stosunku do pierwszego półrocza. Natomiast segment pojazdów używanych będzie dalej hamował w wyczekiwaniu na dalszy rozwój sytuacji.

Prognozowany przez ZPL na koniec 2022 roku spadek w całej branży w wysokości 4,5 proc. odzwierciedla obawy firm leasingowych o dostępność środków trwałych i negatywny wpływ trudnego otoczenia ekonomicznego na aktywność inwestycyjną polskich przedsiębiorstw.

Czytaj też:
Najbardziej poszukiwane auta używane (w czasach niedoboru nowych)

Źródło: ZPL