Czy na autostradzie można stracić prawo jazdy za prędkość?

Czy na autostradzie można stracić prawo jazdy za prędkość?

Południowa Obwodnica Warszawy
Południowa Obwodnica Warszawy Źródło: GDDKiA
Za przekroczenie prędkości o 51 km/h w terenie zabudowanym kierowca może stracić prawo jazdy. A jak jest w przypadku autostrad?

Czy istnieją przepisy, na mocy których można stracić uprawnienia do prowadzenia pojazdów za przekroczenie prędkości właśnie na autostradzie? Jak informuje serwis Autokult.pl, zgodnie z art. 135 pkt 3, Prawa ruchu drogowym, „Policjant może zatrzymać wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów”. Przepis ten oznacza jednak, że policjant, po zatrzymaniu kierowcy, musiałby odstąpić od „wlepienia” mandatu i skierować sprawę do sądu.

Taryfikator kończy się na 70 km/h za dużo

Najwyższym możliwym mandatem, który policjant może nałożyć na kierowcę za przekroczenie prędkości jest obecnie wg. taryfikatora kara 2500 zł za przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h.

Natomiast zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości na autostradzie może nastąpić jedynie na ścieżce sądowej. Zgodnie z art. 86. Kodeksu wykroczeń, sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny", a dodatkowo w § 3 wspomina o karze w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

Zagrożenie dla innych

Jak podsumowuje Autokult.pl jazda z nadmierną prędkością może być uznana za powodowanie zagrożenia w ruchu drogowym. Takie wyroki pojawiały się już wielokrotnie. Oznacza to zatem, że w zasadzie za przekroczenie prędkości na autostradzie można stracić prawo jazdy. Jednak sytuacja taka będzie miała miejsce jedynie przy znacznych przekroczeniach i na drodze sądowej.

Czytaj też:
Kiedy wymienić prawo jazdy? Kara za brak wymiany to 1500 zł

Źródło: Autokult.pl
 0

Czytaj także