Co z parkowaniem na chodnikach? Ministerstwo Infrastruktury: nie zmieniamy zasad

Co z parkowaniem na chodnikach? Ministerstwo Infrastruktury: nie zmieniamy zasad

Zasady parkowania
Zasady parkowania Źródło:Ministerstwo Infrastruktury
Po 21 września 2022 roku samochody nadal będą miały możliwość zatrzymania się lub postoju na drodze dla pieszych. Nowe przepisy nie wprowadzają żadnych ograniczeń ani niedogodności dla kierowców, pieszych czy rowerzystów – oświadczył resort kierowany przez Andrzeja Adamczyka.

O sprawie obszernie pisze Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego Samar. Jak czytamy, przez media przetoczyła się niedawno burza pod hasłem: rząd chce zakazać parkowania aut na chodnikach. Wywołany do tablicy resort infrastruktury, autor nowelizacji przepisów Prawa o ruchu drogowym, które będą obowiązywały od 21 września 2022 roku, twierdzi, że w żaden sposób nie zmieniają one obowiązującej możliwości zatrzymania lub postoju samochodu na drodze dla pieszych, czyli według obowiązującej jeszcze nomenklatury – na chodniku. – Naszym głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Z nowych przepisów wynika, że zarządy dróg powinny dążyć do takiego projektowania dróg i zatwierdzania projektów organizacji ruchu, które zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Nowe przepisy nie wprowadzają żadnych ograniczeń ani niedogodności dla kierowców, pieszych czy rowerzystów – mówi Rafał Weber, wiceminister infrastruktury.

Będzie można parkować

Resort, w opublikowanym na swojej stronie internetowej komunikacie, zaznacza, że po zmianie przepisów nadal będzie możliwe zatrzymanie lub postój kołami jednego boku lub przedniej osi samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t na drodze dla pieszych. Jednym z warunków jest, by szerokość chodnika (a więc części składowej drogi dla pieszych, która pozostaje do dyspozycji pieszych) była nie mniejsza niż 1,5 m.

Z kolei według Ministerstwa Infrastruktury, zmiana wprowadzona przepisami znowelizowanej ustawy o „Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw” ma na celu zlikwidowanie obecnie występującego „dualizmu pojęciowego”. Nowe przepisy techniczno-budowlane, które stosuje się do budowy lub przebudowy dróg publicznych, porządkują definicje ujęte w przepisach i wprowadzają podział drogi dla pieszych na trzy części:

  • chodnik – przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu tzw. urządzenia wspomagającego ruch;
  • pas buforowy, który przylega do chodnika od strony jezdni, torowiska tramwajowego lub drogi dla rowerów, może być przeznaczony np. do postoju lub zatrzymania pojazdów;
  • pas obsługujący, przylegający do chodnika od strony granicy pasa drogowego (np. przy budynku), przeznaczony do pełnienia innych funkcji niż te dopuszczone na chodniku (np. prowadzenia działalności społeczno-gospodarczej, sytuowania urządzeń drogi lub obiektów małej architektury, np. podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody do budynku).

Resort dementuje medialne doniesienia

Jak podkreślają przedstawiciele resortu infrastruktury, zgodnie z nowymi przepisami droga dla pieszych musi składać się co najmniej z chodnika, który zapewnia bezpieczne poruszanie się pieszych po przeznaczonej dla nich części drogi. – Ponadto nieprawdziwe są informacje o zmniejszeniu wymaganej szerokości chodnika na drodze dla pieszych. Zgodnie z nowymi przepisami techniczno-budowlanymi minimalna szerokość chodnika powinna wynosić 1,80 m. Dotychczasowe przepisy wymagały, aby szerokość chodnika odsuniętego od jezdni wynosiła jedynie 1,50 m. Zarówno w obecnych, jak i nowych przepisach dopuszczono możliwość odstępstwa od tych szerokości, ale jedynie w nadzwyczajnych okolicznościach. Możliwe będzie zwężenie chodnika do nie mniej niż 1 m, ale pod warunkiem zaprojektowania miejsc do wymijania się osób ze szczególnymi potrzebami – tłumaczy resort.

Czytaj też:
Warszawa chce „cywilizować” hulajnogi na minuty. Będą opłaty za zajęcie pasa drogi

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury, IBRM Samar