Nie tylko punkty karne na rok. Weszły już ważne zmiany dla kierowców

Nie tylko punkty karne na rok. Weszły już ważne zmiany dla kierowców

Kontrola drogowa
Kontrola drogowaŹródło:Policja
Od 17 września punkty karne będą ponownie usuwane po roku, a nie po dwóch latach. Pojawią się także nowe (i droższe) kursy reedukacyjne dla kierowców, dzięki którym z konta zniknie 6 punktów karnych.

Przez ostatni rok punkty karne znikały z konta kierowcy dopiero po upływie 2 lat. Rząd jednak wrócił do starych zasad dotyczących punktów karnych. Od 17 września punkty karne za popełnione wykroczenie drogowe będą przypisane do konta kierowcy na 12 miesięcy. Uwaga: punkty przedawniają się po roku od dnia opłacenia mandatu, a nie jego otrzymania. Nie należy więc zwlekać z uregulowaniem należności. W przypadku kierowców, którzy dostali mandat w ciągu ostatnich 12 miesięcy, punkty karne nadal są ważne przez 2 lata. Dopiero punkty dopisane do naszego konta po 17 września będą miały roczny termin ważności.

Egzamin na prawo jazdy

Kursy redukujące punkty karne

Powrót do stanu prawnego sprzed 17 września 2022 roku, dotyczy także kursu pozwalającego na redukcję punktów karnych, choć zmieniono zasady szkolenia. Z kursu reedukacyjnego będzie mógł skorzystać każdy kierowca z punktami na koncie, nawet tymi, które obowiązują 2 lata. Raz na pół roku będzie mógł zredukować 6 punktów karnych. Kierowcy ze stażem mniejszym niż rok nie będą mogli wziąć udziału w tych szkoleniach.

By zredukować punkty, trzeba odbyć w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD) jednodniowy 8-godzinny kurs, który dodatkowo (nowość) obejmować będzie ćwiczenia praktyczne. Uczestnik kursu będzie musiał awaryjnie zahamować przy prędkości 30-50 km/h.

Wprowadzenie ćwiczeń praktycznych wyklucza możliwość zdalnego kursu reedukacyjnego. Wzrosła również opłata za taki kurs i w zależności od miejsca (nadzór nad WORD-ami sprawują marszałkowie województw) waha się od 650 do 1200 zł (w Warszawie kosztuje 1000 zł). Na jednym kursie obowiązuje limit 15 osób.

Kontrola drogowa

15 punktów karnych za najcięższe wykroczenia

17 września 2022 r. wprowadzono do katalogu wykroczeń maksymalną karę 15 punktów za najcięższe wykroczenia drogowe. Dotyczą one w szczególności kierowców, którzy drastycznie przekraczają prędkość i jeżdżą pod wpływem alkoholu.

21 wykroczeń, za które kierowca może dostać 15 pkt. karnych:

 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na przejście;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym oraz osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”;
 • naruszenie zakazu omijania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeśli rozpoczęło się ich opuszczanie lub ich podnoszenie nie zostało zakończone;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy za sygnalizator przy sygnale czerwonym, migającym czerwonym, dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej;
 • naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo z: art. 173, 174, art. 177 par. 1 lub 2, art. 178b, art. 180a, art. 244, art. 355 par.1 lub 2 kodeksu karnego.

Większa liczba punktów karnych za przekroczenie prędkości:

 • za przekroczenie prędkości do 10 km/h kierujący otrzyma 1 pkt karny (wcześniej bez punktów);
 • za przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h kierujący otrzyma 2 pkt karne;
 • za przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h kierujący otrzyma 3 pkt karne;
 • za przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h kierujący otrzyma 5 pkt karnych;
 • za przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h kierujący otrzyma 7 pkt karnych;
 • za przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h kierujący otrzyma 9 pkt karnych (było 6 pkt);
 • za przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h kierujący otrzyma 11 pkt karnych (było 8 pkt);
 • za przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h kierujący otrzyma 13 pkt karnych;
 • za przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h kierujący otrzyma 14 pkt karnych;
 • za przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h kierujący otrzyma 15 pkt karnych.

Kontrola drogowa

Droższe mandaty dla kierowców recydywistów

Po 17 września kierowca musi się liczyć z tym, że gdy ponowne popełnieni wykroczenie tego samego typu w ciągu 2 lat, może spodziewać się podwojonej stawki mandatu karnego.

Stawki mandatów w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości:

 • za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat wynosi 800 zł (przy recydywie – 1600 zł);
 • za przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat wynosi 1000 zł (przy recydywie – 2000 zł);
 • za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat wynosi 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);
 • za przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat wynosi 2000 zł (przy recydywie – 4000 zł);
 • za przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat wynosi 2500 zł (przy recydywie – 5000 zł).

Podwójna grzywna także w przypadku recydywy za:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);
 • złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 zł (przy recydywie – 2000 zł);
 • wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);
 • niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);
 • wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 zł(przy recydywie – 4000 zł);
 • wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie – 4000 zł);
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 zł (przy recydywie – 5000 zł).

Policjant może również skierować sprawę do sądu, który może orzec grzywnę w wysokości do 30 000 zł.

Czytaj też:
Żaden rosyjski samochód do Polski nie wjedzie. To kolejny element sankcji nakładanych na Rosję
Czytaj też:
Ważne zmiany dla kierowców! Sprawdź, jak pozbyć się punktów karnych

Samochód egzaminacyjny
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury