QUIZ przedweekendowy. W kilku pytaniach są pułapki