Strefa Czystego Transportu w Warszawie. Wszystkie zmiany w stosunku do pierwotnego projektu

Strefa Czystego Transportu w Warszawie. Wszystkie zmiany w stosunku do pierwotnego projektu

Zachód słońca nad Warszawą
Zachód słońca nad Warszawą Źródło: Shutterstock
Warszawscy radni przyjęli 7 grudnia 2023 roku uchwałę o wprowadzeniu w mieście Strefy Czystego Transportu. W związku z protestami kierowców i negatywną reakcją mediów, będzie ona węższa niż uprzednio planowano. Do 2027 roku mieszkańcy SCT będą zwolnieni z ograniczeń. Prócz nich także płacący podatki i zameldowani w stolicy.

Jak czytamy, w stosunku do założeń opublikowanych na stronach miasta w listopadzie Rada Warszawy znacząco ograniczyła teren warszawskiej SCT. Według wcześniejszego projektu teren strefy miał objąć całe dzielnice: Śródmieście, Żoliborz i Pragę Północ, prawie całą Ochotę i Pragę Południe, większość Mokotowa i połowę obszaru Woli. Po mocnej korekcie obszar strefy obejmie teraz tylko całe Śródmieście i fragmenty dzielnic centralnych.

Granica SCT ma przebiegać: aleją Prymasa Tysiąclecia – od Alej Jerozolimskich do styku z linią kolejową nr 20 w rejonie ul. Czorsztyńskiej; liniami kolejowymi nr 20, 501, 9 i 7; ulicą Wiatraczną; aleją Stanów Zjednoczonych; Mostem Łazienkowskim; aleją Armii Ludowej; ulicą Wawelską; ulicą Kopińską od ul. Wawelskiej do ulicy ppłk. M. Sokołowskiego „Grzymały”; ulicą ppłk. M. Sokołowskiego „Grzymały”; Alejami Jerozolimskimi od ul. ppłk. M. Sokołowskiego „Grzymały” do alei Prymasa Tysiąclecia. Łącznie SCT obejmie obszar 37 km kw., czyli 7 proc. powierzchni stolicy. Miasto poinformowało, że ulice graniczne mają znajdować się poza SCT.

Do końca 2027 roku warszawiacy mają spokój

W stosunku do poprzedniego projektu zmianie uległy również kluczowe kwestie dotyczące nie tyle samego terminu wprowadzania strefy, co czasowych zwolnień z wdrażanych przepisów. Wedle założeń opublikowanych na stronach miasta w listopadzie bieżącego roku, w pierwszym etapie (od 1 lipca 2024 do końca 2025 roku) samochody miały podlegać następującym wymogom: pojazd z silnikiem benzynowym (w tym LPG) miał spełniać normę Euro 2 lub być wyprodukowany nie wcześniej niż w 1997 (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 27 lat). Pojazd z silnikiem Diesla miał spełniać normę przynajmniej Euro 4 lub być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2006 (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 18 lat). Co ciekawe, w ciągu pierwszych dwóch etapów mieszkańcy obszaru SCT, płacący podatki w Warszawie, mieli być zwolnieni ze spełniania wymagań SCT. Dotyczyć ich miały dopiero od stycznia 2028 r. Mieszkańcy strefy mieli dostać cztery lata na dostosowanie się do jej wymogów. Ponadto wprowadzony miał zostać dodatkowy wyjątek dla seniorów (osób, które do końca 2023 r. ukończą 70 lat), o ile przed 1 stycznia 2024 r. byli właścicielami swoich pojazdów.

Co się zmieniło 7 grudnia?

Nowy projekt warszawskiej SCT przewiduje, że do końca 2027 r. z zasad obowiązujących w SCT zwolnieni będą nie tylko mieszkańcy strefy, ale wszystkie osoby opłacające podatki i zameldowane w stolicy. Reguły SCT dotyczyć ich będą dopiero od stycznia 2028 r. Wówczas nie będą oni mogli poruszać się po strefie pojazdem z silnikiem Diesla starszym niż 13 lat i pojazdem benzynowym starszym niż 22 lata. W przypadku firm liczyć się będzie podatek CIT i siedziba firmy. Pozostałe osoby – tak samo jak w poprzednim projekcie stołecznej SCT – od lipca 2024 roku nie będą mogły poruszać się po strefie pojazdem z silnikiem Diesla starszym niż 18 lat i pojazdem benzynowym starszym niż 27 lat. Miasto chce wprowadzić również dodatkowy wyjątek dla seniorów (osób, które do końca 2023 r. ukończą 70 lat), o ile już przed przyjęciem uchwały o SCT byli właścicielami swoich pojazdów. Oznacza to, że osoby powyżej 70 roku życia, po spełnieniu określonych warunków, będą zwolnione bezterminowo z zasad obowiązujących w ramach SCT. Zasady strefy nie będą dotyczyły również posiadaczy aut zabytkowych.

W jaki sposób będzie weryfikowany wjazd pojazdu do SCT?

Dla ok. 95 proc. pojazdów, dla których uprawnienie da się potwierdzić za pomocą dostępu do Centralnej Ewidencji Pojazdów, nie będą wydawane nalepki. Dla starych pojazdów, które spełniają kryteria dla wyjątków (np. mieszkańcy SCT albo seniorzy, którzy kupili samochód już wcześniej) obowiązkowe będą nalepki. Miasto przewidziało też „mieszany” system kontroli na obszarze projektowanej strefy – obejmujący zarówno patrole kontrolujące pojazdy w ruchu wewnątrz strefy i na jej wlotach, jak i istniejący system kamer (na wjeździe do strefy). Zgodnie z Kodeksem wykroczeń, za złamanie przepisów dotyczących wjazdu do strefy będzie groziła grzywna w wysokości do 500 zł.

Stare diesle głównym źródłem zanieczyszczeń

Jak nieco enigmatycznie poinformowano na stronach miasta, z badania emisyjności pojazdów na warszawskich ulicach dokonanego jesienią 2020 r. przez zespół naukowców z ICCT wynika, że najwięcej zanieczyszczeń pochodzi od starszych samochodów, zwłaszcza tych z silnikiem Diesla. Pomiary blisko 150 tys. pojazdów miały wykazać, że samochody wyprodukowane przed 2006 r., choć stanowiły tylko 17 proc. floty, odpowiadały za 37 proc. emisji tlenków azotu (NOx) i 52 proc. emisji pyłów (PM).

Czytaj też:
W Warszawie będzie Strefa Czystego Transportu. Rada Miasta przyjęła uchwałę
Czytaj też:
Strefy Czystego Transportu. Tymi dieslami wjedziesz do nich jeszcze przez wiele lat

Opracował:
Źródło: M. st. Warszawa, IBRM Samar