Drogowcy szukają dzierżawców na zbudowane już MOP-y przy ekspresówkach

Drogowcy szukają dzierżawców na zbudowane już MOP-y przy ekspresówkach

Para MOP Słodków przy drodze S19
Para MOP Słodków przy drodze S19 Źródło: GDDKiA
Drogowcy poinformowali, że zbudowane zostaną nowe Miejsca Obsługi Podróżnych przy drodze S17. Zachęcają też do przyjrzenia się ofercie dzierżawy istniejących MOP-ów.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poznała chętnych do budowy Miejsc Obsługi Podróżnych na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17. Drogowcy szukają też dzierżawców, którzy wybudują stacje paliw na funkcjonujących MOP-ach przy drogach ekspresowych w woj. lubelskim. W tej chwili kierowcy mogą korzystać w woj. lubelskim z 18 MOP-ów, położonych przy drogach S12, S17 i S19.

Cztery oferty w grze

W przetargu na zaprojektowanie i budowę pary MOP Jeziernia Wschód i MOP Jeziernia Zachód na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, który Dyrekcja ogłosiła w grudniu ubiegłego roku, wpłynęły cztery oferty. Najniższa opiewa na 63,7 mln zł, a najwyższa na 88,6 mln zł tylko nieznacznie przekraczając budżet. Kolejnym krokiem będzie analiza ofert i ich ocena na podstawie trzech kryteriów: ceny (waga kryterium 60 proc.), wydłużenia okresu gwarancji o 10 lat (20 proc.), skrócenia terminu realizacji inwestycji o 4 miesiące (20 proc.), a następnie wyłonienie wykonawcy. Oferty zgłosiły firmy Budimex, konsorcjum Porr (lider) i Antex II, Mota-Engil Central Europe i Strabag.

Co powstanie?

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i wybudowanie pary Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcjach podstawowych z infrastrukturą towarzyszącą, oświetleniem, drogami dojazdowymi i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uzyskanie decyzji zezwalających na użytkowanie. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w drugiej połowie tego roku.

Mała gastronomia na MOP przy S19

Dyrekcja otworzyła także oferty w przetargu na dzierżawę fragmentów dwóch funkcjonujących Miejsc Obsługi Podróżnych przy drodze S19, MOP Słodków Wschód i MOP Słodków Zachód koło Kraśnika. Oba pełnią obecnie funkcję podstawową, są to parkingi z toaletami. Fragmenty nieruchomości, o powierzchni 240 mkw, Dyrekcja chce wydzierżawić pod budowę obiektu małej gastronomii, o powierzchni do 140 mkw, z ogródkiem letnim i automatem vendingowym. Zadaniem dzierżawcy będzie też utrzymanie czystości i porządku na objętym umową terenie.

W przetargu wpłynęła jedna oferta, dotycząca dzierżawy MOP Słodków Zachód. Umowa będzie podpisana na 10 lat z możliwością przedłużenia o kolejnych 5 lat. Zgodnie z nią, dzierżawca będzie miał 9 miesięcy na uruchomienie działalności. W przypadku dzierżawy MOP Słodków Wschód oferty nie wpłynęły. Dyrekcja planuje ogłoszenie kolejnego postępowania.

Szukamy dzierżawców

Trwa też przetarg, mający wyłonić dzierżawców funkcjonujących MOP-ów Bystrzejowice i Wierzchowiska, w ciągu dróg S12/S17 między Lublinem a Piaskami. Otwarcie ofert zaplanowano 31 stycznia 2024 roku. Z kolei na przełomie I i II kwartału 2024 roku GDDKiA planujemy ponowne ogłoszenie przetargów na dzierżawę pary MOP Janów Lubelski przy drodze S19 oraz MOP Niwa Babicka przy drodze S17. Poprzednie postępowania zostały unieważnione z powodu braku ofert.

Czytaj też:
Koniec ze światłami na Zakopiance. To miejsce będzie łatwiej przejechać
Czytaj też:
Będzie rozbudowa DK74 w woj. lubelskim. Jest zielone światło wojewody

Opracował:
Źródło: GDDKiA