Jak zgłosić sprzedaż samochodu?
Artykuł sponsorowany

Jak zgłosić sprzedaż samochodu?

Jak zgłosić sprzedaż samochodu?
Jak zgłosić sprzedaż samochodu? Źródło: Orion Media
Zbycie samochodu nie kończy się wraz z podpisaniem umowy kupna-sprzedaży i przekazaniem kluczyków nowemu właścicielowi. Po sprzedaży auta czeka Cię również załatwienie formalności w urzędzie oraz konieczność dopełnienia obowiązku informacyjnego u dotychczasowego ubezpieczyciela. Wyjaśniamy, jakie kroki należy podjąć, aby prawidłowo zgłosić sprzedaż samochodu.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu w urzędzie

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym fakt zbycia lub nabycia pojazdu należy zgłosić staroście właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby zgłaszającej. Wniosek można złożyć osobiście w lokalnym Wydziale Komunikacji lub przez internet za pomocą profilu zaufanego czy certyfikatu kwalifikowanego. Należy do niego dołączyć kopię umowy kupna-sprzedaży oraz wydrukowane i wypełnione zawiadomienie, jeśli formalności będą załatwiane osobiście w urzędzie.

Dotychczasowy właściciel ma na to 30 dni od daty zbycia pojazdu, w przeciwnym razie naraża się na konsekwencje finansowe. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara w wysokości 250 zł, a kary pieniężne współwłaściciele pojazdu ponoszą solidarnie.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu ma na celu uaktualnienie danych o właścicielu auta w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Dzięki temu unikniesz odpowiedzialności za ewentualne wykroczenia lub szkody spowodowane przez nowego właściciela pojazdu.

Sprzedaż samochodu a ubezpieczenie OC

Zgłoszenie sprzedaży samochodu w urzędzie nie zwalnia z obowiązku poinformowania o tym fakcie ubezpieczyciela, u którego wykupiona jest polisa OC Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego pojazdu mechanicznego i chroni jego posiadacza przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku zdarzeń na drodze.

Ubezpieczenie OC przechodzi na nowego właściciela samochodu, który może zdecydować o kontynuowaniu ochrony lub wypowiedzieć umowę i zawrzeć nową polisę roczną .

Zgłoszenie sprzedaży samochodu u ubezpieczyciela powinno być dokonane jak najszybciej po zbyciu pojazdu, nie później niż do 14 dni. Jest to związane z koniecznością zmiany danych posiadacza polisy.

Jak zgłosić sprzedaż samochodu firmie ubezpieczeniowej?

  • telefonicznie, dzwoniąc na infolinię ubezpieczyciela i podając numer polisy, dane sprzedającego i kupującego, datę i godzinę sprzedaży oraz numer rejestracyjny pojazdu;
  • mailowo, wysyłając skan lub zdjęcie umowy kupna-sprzedaży na adres e-mail ubezpieczyciela;
  • osobiście, kontaktując się z agentem i przekazując mu wymagane dokumenty;
  • przez internet, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie ubezpieczyciela.

Zgłoszenie sprzedaży auta pozwoli Ci uniknąć nieprzyjemnych sytuacji w przyszłości, takich jak odpowiedzialność za zdarzenia drogowe czy konieczność uregulowania składki za automatycznie przedłużoną polisę.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu w urzędzie skarbowym

W przypadku sprzedaży samochodu przez osobę prywatną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, nie ma obowiązku zgłaszania tej transakcji w urzędzie skarbowym. Jeśli jednak zbycie pojazdu nastąpiło w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu, dochód ze sprzedaży musi zostać uwzględniony w rocznym rozliczeniu PIT-36.

Nieco inaczej sprawa wygląda, gdy dotychczasowy właściciel prowadził działalność gospodarczą i sprzedaje auto, które było wykorzystywane w firmie. W takiej sytuacji przedsiębiorca może być zobowiązany do odprowadzenia podatku VAT i złożenia w urzędzie skarbowym odpowiednich deklaracji.

Kup ubezpieczenie OC dla nowego auta w LINK4

Chcesz wykupić OC dla swojego nowego auta? Zapoznaj się z ofertą LINK4. Wybierając Pakiet OC możesz skorzystać też z Programu Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. Dzięki czemu zyskasz dodatkowe wsparcie. Na co możesz liczyć?

W razie wypadku LINK4 zorganizuje naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie samochodu do 100 km (jeśli naprawa na miejscu nie będzie możliwa). W razie uszkodzenia opony lub opon towarzystwo zapewni Ci wymianę koła na miejscu zdarzenia na koło zapasowe – jeśli jest w pojeździe lub holowanie do wybranego przez LINK4 warsztatu i naprawa opony/opon zgodnie z technologią napraw – jeśli są w aucie.

Już teraz sprawdź wysokość swojej składki w Kalkulatorze online lub porozmawiaj bezpośrednio z konsultantem pod numerem 22 444 44 44. Możesz też osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4, który przedstawi Ci informacje na temat ubezpieczenia i sfinalizuje zakup.

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie https://dokumenty.link4.pl.

Materiał powstał przy współpracy z LINK4.