Pamiętaj o zapięciu pasów – unikniesz mandatu!

Pamiętaj o zapięciu pasów – unikniesz mandatu!

Ludzie w samochodzie
Ludzie w samochodzie
Bezpieczeństwo drogowe jest priorytetem każdego społeczeństwa, a jednym z kluczowych środków zapewniających ochronę podróżujących jest stosowanie pasów bezpieczeństwa. Zdarzają się sytuacje, w których kierowca lub pasażer nie zapiął pasów, co może skutkować nałożeniem mandatu. Kto ponosi odpowiedzialność finansową za takie wykroczenie?

Mandat za niezapięte pasy to kara nałożona przez organy ścigania na kierowcę lub pasażera pojazdu, który nie stosuje się do obowiązku zapięcia pasów bezpieczeństwa. Pasy te mają kluczowe znaczenie w przypadku wypadków drogowych, chroniąc życie i zdrowie podróżujących. W przypadku ich niestosowania, kierowca naraża się nie tylko na ryzyko wypadku, ale także na konsekwencje prawne w postaci mandatu.

Obowiązek zapinania pasów wynika z art. 39 ust. 1 Ustawy* Prawo o ruchu drogowym:

"Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są zobowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy”.

Sprawa kierowcy

Pierwszym podmiotem, który ponosi odpowiedzialność za mandat za niezapięte pasy, jest kierowca pojazdu. To on jest głównie odpowiedzialny za bezpieczeństwo podróży i zgodność z przepisami drogowymi. W przypadku zauważenia przez policję braku zapiętych pasów, to kierowca może spodziewać się nałożenia mandatu, który będzie musiał uregulować.

Otrzymanie mandatu za niezapięte pasy może mieć także konsekwencje dla historii kierowcy. W wielu krajach punkty karne są przyznawane za różne wykroczenia drogowe, a mandat za brak zapiętych pasów może wpłynąć na ilość punktów przypisanych kierowcy. Z kolei dodatkowe punkty karne mogą wpłynąć na koszty ubezpieczenia samochodu, ponieważ kierowca uznawany jest za ryzykowniejszego uczestnika ruchu drogowego. Pamiętaj, że przekroczenie liczby punktow karnych wiąże się z utratą prawa jazdy.

Czytaj też:
Za co można stracić prawo jazdy w 2024 roku?

Odpowiedzialność pasażera

Niezapięte pasy nie dotyczą wyłącznie kierowcy. Pasażerowie również ponoszą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i zapięcie pasów. W przypadku kontroli drogowej, pasażerowie również mogą być ukarani mandatem za brak zapiętych pasów. Niemniej jednak, ostateczna odpowiedzialność finansowa za mandat zazwyczaj spoczywa na kierowcy, który jest legalnie zobowiązany do zapewnienia, że wszyscy pasażerowie przestrzegają przepisów dotyczących zapięcia pasów.

Kto może nie zapinać pasów?

Istnieje kilka wyjątków dotyczących tej reguły. Obowiązek zapięcia pasów nie dotyczy poszególnych osób w określonych sytuacjach:

  • osoba mająca zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa;
  • kobieta w widocznej ciąży;
  • osoba chora lub niepełnosprawna przewożona na noszach, lub na wózku inwalidzkim;
  • dziecko poniżej 3. r.ż. przewożone pojazdem kategorii M2 i M3 (pojazd przystosowany do przewozu ludzi i bagażu, mający mające więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy); dziecko przewożone na zasadach przewidzianych w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
  • Pamiętajmy, że bez względu na okoliczności należy dbać o bezpieczęstwo swoje i współpasażerów. Mandat za niezapięte pasy stanowi środek zaradczy mający na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Odpowiedzialność za takie wykroczenie przypisana jest głównie kierowcy, który jest kluczowym uczestnikiem ruchu drogowego.

    Jednakże, pasażerowie również powinni być świadomi swojej roli i przestrzegać przepisów dotyczących zapięcia pasów, aby uniknąć konsekwencji prawnych. Bezpieczeństwo na drogach zależy w dużej mierze od współpracy i przestrzegania przepisów przez wszystkich uczestników ruchu.

    Źródło: Auto WPROST.pl