Wynajem długoterminowy przebojem zdobywa porfele Polaków

Wynajem długoterminowy przebojem zdobywa porfele Polaków

Samochody
Samochody Źródło:Shutterstock
Rynek wynajmu długoterminowego urósł w 2023 roku o 9 proc. Ten rok ma być jeszcze lepszy dla tej stosunkowo nowej formy finansowania zakupu samochodów.

Rynek wynajmu długoterminowego w Polsce utrzymał dobre tempo rozwoju, które w 2023 roku osiągnęło poziom 9 proc. W usłudze tej znalazło się co czwarte nowe auto osobowe nabywane przez firmy i przedsiębiorców – poinformował Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP).

Kryzys podażowy z 2022 roku, a więc brak dostępności nowych aut lub czas oczekiwania na dostarczenie pojazdu wydłużony nawet do kilkunastu miesięcy, w połączeniu z bardzo dynamicznym wzrostem cen samochodów, spowodowały znaczące wyzwania na rynku. W 2022 roku sprzedaż nowych samochodów osobowych w Polsce była niższa nawet od pandemicznego, wypełnionego lockdownami roku 2020 (419 tys. aut w 2022 r. wobec 428 tys. aut w 2020 roku).

Poprawa sytuacji z dostępnością aut w 2023 roku doprowadziła do odbicia rynku, a w konsekwencji – do dużych wzrostów sprzedaży, szczególnie w porównaniu rok do roku. W 2023 roku z polskich autosalonów wyjechało łącznie 475 tys. nowych samochodów osobowych, o 13,2 proc. więcej niż w roku 2022. Tempo wzrostu znakomite, ale to w dużej mierze efekt niskiej bazy. Sam wolumen sprzedaży był bowiem wciąż dużo niższy od tego osiąganego w czasach przed kryzysem gospodarczym. Dla porównania, w roku 2019 łączna sprzedaż nowych aut w Polsce wyniosła ponad 555 tys., a w 2018 r. niewiele mniej, bo 532 tys. Wzrost sprzedaży nowych aut w naszym kraju był zbliżony do tego odnotowanego w całej UE.

Pozytywnym zjawiskiem, które zdaniem PZWLP warto odnotować w 2023 roku, jest stosunkowo niski poziom importu aut używanych zza granicy. Łącznie w zeszłym roku sprowadzono do Polski 737 tys. samochodów z tzw. drugiej ręki. W porównaniu z latami przed kryzysem (rok 2019 i wcześniej) nie jest to liczba duża, kilka lat temu do naszego kraju sprowadzano bowiem nawet ponad 900 tys. aut używanych rocznie. Wielkość importu była w 2023 roku co prawda większa, niż rok wcześniej (o 4,4 proc. rok do roku), ale tempo tego wzrostu było znacznie mniejsze od wzrostu sprzedaży aut nowych.

Firmy w awangardzie rynku

Filarem sprzedaży nowych aut w Polsce w 2023 roku były firmy oraz przedsiębiorcy (72,5 proc. udziału w zakupach aut) i to w ich przypadku dynamika wzrostu sprzedaży była największa, osiągając poziom 15,5 proc. rok do roku. Podobnie do całego rynku motoryzacyjnego, tak wysoki wzrost to efekt niskiej bazy roku 2022. Co więcej, tempo wzrostu sprzedaży w poszczególnych formach finansowania samochodów do firm znacząco się różniło i było ściśle powiązane z poziomem sprzedaży w roku 2022, inaczej mówiąc, było tym większe, im bardziej dany rodzaj finansowania ucierpiał w wyniku kryzysu podażowego. W efekcie, najwyższą dynamikę wzrostu sprzedaży nowych aut, na poziomie 20,8 proc., odnotowano w przypadku zakupu ze środków własnych, kredytu oraz klasycznego leasingu liczonych razem. Warto zauważyć, że w tych formach finansowania rok wcześniej (w 2022 r.) wystąpił z kolei najwyższy spadek sprzedaży -14 proc.

Potężny wzrost wynajmu długoterminowego

Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała w przypadku wynajmu długoterminowego samochodów, który – jak podkreślają przedstawiciele PZWLP – nawet w trudnych czasach gospodarczych cechuje w Polsce relatywnie duża odporność na zewnętrzne czynniki gospodarcze. Przy tym wynajem zachowuje stabilny (i stale rosnący) poziom sprzedaży, nie podlegający dużym wahaniom.

W roku 2023 sprzedaż w wynajmie długoterminowym w Polsce urosła o 1,9 proc. rok do roku i co ważne baza porównawcza roku 2022, w przeciwieństwie do reszty rynku i konkurencyjnych rodzajów finansowania, nie była w tym przypadku niska. Odmiennie od całego rynku motoryzacyjnego i konkurencyjnych rozwiązań, w 2022 r. czyli okresie rekordowego spowolnienia w branży motoryzacyjnej, wynajem długoterminowy w naszym kraju odnotował również wzrost sprzedaży na poziomie 2,3 proc. rok do roku.

W wynajmie długoterminowym znalazł się co czwarty (24,8 proc.) nowy samochód osobowy nabywany przez firmy i przedsiębiorców w Polsce w zeszłym roku, co oznacza że branża zakupiła na potrzeby oferowanych usług łącznie 85,5 tys. aut.

Opublikowane dane PZWLP potwierdzają, że wynajem długoterminowy samochodów w Polsce nieprzerwanie od kilku lat rozwija się w wysokim tempie. Pod względem najważniejszego dla tej branży wskaźnika, a więc łącznej liczby aut, rynek wynajmu długoterminowego odnotował w 2023 roku wzrost 9 proc.

Czytaj też:
Leasing samochodów: czy to nadal opłacalna opcja?
Czytaj też:
Miliardy na wsparcie leasingu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dotyczą jednego rodzaju pojazdów

Opracował:
Źródło: PZWLP