Autonomiczne auta na polskich drogach. Resort infrastruktury rozważa zmiany

Autonomiczne auta na polskich drogach. Resort infrastruktury rozważa zmiany

Autonomiczne Volvo XC90/Uber
Autonomiczne Volvo XC90/Uber Źródło: Volvo
Pojazdy autonomiczne być może kiedyś zdominują nasze drogi, ale droga do tego jeszcze daleka, a bez odpowiednich testów niezbyt bezpieczna. Dlatego resort infrastruktury planuje wdrożyć przepisy, które umożliwią testowania takich aut w Polsce.

O autonomicznych autach na polskich drogach obszernie pisze Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Jak czytamy, w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów opublikowane zostały założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

W opisie projektu czytamy: „Celem projektu jest dostosowanie przepisów prawa do postępującej w sektorze transportowym rewolucji technologicznej związanej z automatyzacją funkcji kierowania i kontroli nad pojazdami. Przyspieszenie ewolucji zmierzającej do autonomizacji transportu wymaga dostosowania prawa oraz umożliwienia bezpiecznego wdrożenia do ruchu drogowego coraz powszechniej dostępnych na rynku innowacji, bez pogorszenia warunków bezpieczeństwa”.

Kodeks drogowy zbyt restrykcyjny

Jak zaznaczono w opisie proponowanych zmian legislacyjnych, dotychczasowe przepisy Prawa o ruchu drogowym „w powszechnej opinii, poprzez swoją restrykcyjność, blokują rozwój inicjatyw związanych z automatyzacją. Mające siedzibę w Polsce podmioty badawcze i przedsiębiorstwa produkujące nowoczesne systemy do pojazdów samochodowych wskazują na brak możliwości testowania najnowszych technologii na polskich drogach, jako na barierę swojego rozwoju także w kontekście międzynarodowym”.

Wskazano zatem na potrzebę wprowadzenia zmian w przepisach regulujących wykorzystanie pojazdów autonomicznych w Polsce. Potrzeba ta dotyczyć ma szczególnie zmiany obowiązującego prawa w zakresie prowadzenia testów oraz wprowadzenia rozwiązań pozwalających na przewidywany rozwój ruchu zautomatyzowanego i autonomicznego na polskich drogach.

„Niezbędna jest zatem zmiana obecnie obowiązujących przepisów regulujących prace badawcze nad pojazdami autonomicznymi w warunkach drogowych oraz stworzenie podstawy prawnej do stopniowego wprowadzania pozostałych zmian umożliwiających ewolucyjną automatyzację transportu drogowego w Polsce, zgodnie z postępem technologicznym” – czytamy w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów.

Czytaj też:
Innowacje w motoryzacji zmierzone i ocenione. Mamy ich lidera
Czytaj też:
Sztuczna Inteligencja w aucie: przyszłość bezpiecznej jazdy

Opracował:
Źródło: IBRM Samar