Plakaty wyborcze przy drogach. Co i jak wolno wieszać przed wyborami?

Plakaty wyborcze przy drogach. Co i jak wolno wieszać przed wyborami?

Budowa drogi krajowej DK74 z Rdzawki do Nowego Targu
Budowa drogi krajowej DK74 z Rdzawki do Nowego Targu Źródło: GDDKiA
7 kwietnia 2024 roku odbędą się wybory samorządowe. Polskę zaczynają pokrywać plakaty zachęcające do głosowania na poszczególnych kandydatów. Jak można je wieszać przy drogach krajowych, a czego nie wolno – przypominają o tym drogowcy.

Wybory samorządowe za pasem, zostaną przeprowadzone 7 kwietnia 2024 roku. W związku z tym drogowcy przypominają komitetom wyborczym o obowiązujących przepisach prawa i procedurach postępowania w zakresie umieszczania plakatów wyborczych w pasie drogowym dróg krajowych.

Jak informują drogowcy, umieszczenie plakatu wyborczego w pasie drogowym drogi krajowej wymaga zezwolenia zarządcy drogi. To decyzja administracyjna, w której zostanie naliczona stosowna opłata za zajęcie pasa drogowego. Za plakat wyborczy umieszczony bez takiej zgody naliczana będzie kara pieniężna. Z kolei plakaty umieszczone w pasie drogowym lub w jego sąsiedztwie, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, będą usuwane.

Prawo jest jasne: to reklamy

Jak czytamy, zgodnie z aktualną linią orzecznictwa sądów administracyjnych, plakaty wyborcze spełniające cechy materiału wyborczego, o którym mowa w art. 109 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, stanowią reklamy w rozumieniu art. 4 pkt 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a zatem ich umieszczenie w pasie drogowym podlega dyspozycjom art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 3 ustawy o drogach publicznych.

Z kolei pojęcie reklamy zdefiniowano w art. 4 pkt 23 ustawy o drogach publicznych, który brzmi: „reklama – umieszczona w polu widzenia użytkownika drogi tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe (...), a także każdy inny nośnik informacji wizualnej, wraz z jej elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym”.

Wymagana jest zgoda i opłata

Ponieważ plakat wyborczy, podobnie jak handlowy czy usługowy plakat reklamowy, nie jest związany z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, to jego umieszczenie w pasie drogowym, bez względu na nośnik, zależy od zgody zarządcy drogi.

Do zezwolenia zarządcy drogi zostaje naliczona stosowna opłata za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie w nim reklamy. W odniesieniu do dróg krajowych, stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Wynoszą one 4 zł za każdy dzień zajęcia 1 m kw. powierzchni reklamy. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty podwyższa się o 100 proc.

Drogowcy informują, że reklamy nie mogą być umieszczane:

  • w obrębie oddziaływania skrzyżowania,
  • na znakach drogowych,
  • na wiaduktach kolejowych w obrębie pasa drogowego,
  • w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem parkingów i miejsc obsługi podróżnych.

Przypomnijmy, że w przypadku stwierdzenia zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia poprzez umieszczenie plakatu wyborczego, zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną, stanowiącą dziesięciokrotność opłaty ustalanej jak przy wydawaniu zezwolenia.

Czytaj też:
S19: pozwolenie z opóźnieniem, ale rusza budowa kolejnego odcinka drogi na Podlasiu
Czytaj też:
Plany drogowców na 2024 rok. Pełna lista dróg, które zaczną powstawać

Opracował:
Źródło: GDDKiA