Wiadomo kto i kiedy zbuduje obwodnicę Białobrzegów

Wiadomo kto i kiedy zbuduje obwodnicę Białobrzegów

Budowa drogi krajowej DK74
Budowa drogi krajowej DK74 Źródło:GDDKiA
Wykonawca obwodnicy Białobrzegów został wybrany. Wiemy, kiedy powstanie nowa droga.

Najkorzystniejszą ofertę na realizację niespełna 3,5-kilometrowej obwodnicy Białobrzegów na drodze krajowej nr 8 w pobliżu Augustowa złożyła firma Strabag. Przy braku odwołań od rozstrzygnięcia i po zakończeniu kontroli uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą.

Przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Białobrzegów Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła na początku listopada 2023 roku. Wpłynęło sześć ofert. Najniższa, złożona przez firmę Strabag, ma wartość 181,92 mln. zł. Najwyższą, na kwotę 267,94 mln zł, złożył Mostostal Warszawa.

Kryteria dodatkowe spełnili wszyscy oferenci

Kryteria pozacenowe w zakresie przedłużenia okresu gwarancji jakości na: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze oraz na obiekty mostowe wraz ich z wyposażeniem spełnili wszyscy uczestnicy przetargu. W tej sytuacji zdecydowała cena i jako najkorzystniejszą GDDKiA wybrała ofertę firmy Strabag.

Obwodnica Białobrzegów

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Obwodnica ma być gotowa w 2028 roku.

Tranzyt poza miejscowością

Budowa obwodnicy Białobrzegów o długości 3,43 km wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miejscowości. Odseparuje od niego ruch lokalny, w tym pojazdów rolniczych. Obwodnica będzie budowana jako droga jednojezdniowa klasy GP (ruchu głównego przyspieszonego), o szerokości pasa ruchu 3,5 m. Będzie przystosowana do przenoszenia ciężkiego ruchu o obciążeniu 11,5 tony/oś. Powstanie szereg obiektów inżynierskich, w tym ponad 900-metrowa estakada nad Kanałem Augustowskim i rzeką Nettą.

Program budowy 100 obwodnic w woj. podlaskim w 2023 r.

Rządowy Program Budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 zakłada wykonanie pięciu inwestycji na terenie woj. podlaskiego. Dwie z nich – obwodnica Sztabina i Suchowoli – przeszły we wrześniu 2023 roku do stanu realizacji. Teraz GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na wykonawcę obwodnicy Białobrzegów. Wszystkie trzy powstają w ciągu DK8.

22 lutego 2024 roku Dyrekcja złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na obwodnicę Augustowa w ciągu DK16, natomiast obwodnica Zambrowa w ciągu DK63/66 jest na etapie prac przygotowawczych.

Czytaj też:
Najbardziej niebezpieczny kraj w Europie dla kierowców. Statystyki nie pozostawiają wątpliwości
Czytaj też:
Ile samochodów jest w Polsce? W przeliczeniu na tysiąc mieszkańców – najwięcej w Europie

Opracował:
Źródło: GDDKiA