Kontynuacja autostrady A2. Jest dofinansowanie inwestycji

Kontynuacja autostrady A2. Jest dofinansowanie inwestycji

Budowa drogi ekspresowe S19 w woj. podlaskim
Budowa drogi ekspresowe S19 w woj. podlaskim Źródło:GDDKiA
Budowa autostrady A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce otrzyma unijne wsparcie. Drogowcy podpisali trzecią umowę o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).

Jak czytamy, planowany całkowity koszt realizacji tego projektu wynosi ok. 637,1 mln zł, kwota wydatków kwalifikowalnych to ok. 274,9 mln zł, a dofinansowanie ze środków UE to 233,7 mln zł. Pierwsza faza projektu została objęta dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) i wynosiło 788,3 mln zł.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że celem projektu jest budowa autostrady A2 na odcinku Mińsk Mazowiecki – Siedlce o długości 37,43 km, zlokalizowanej w sieci bazowej TEN-T w korytarzu Morze Północne – Bałtyk. Inwestycja znajduje się w woj. mazowieckim, na terenie miasta Siedlce, w powiatach: mińskim, węgrowskim i siedleckim, na terenie gmin: Kałuszyn, Mrozy, Grębków, Kotuń, Mokobody, Skórzec i Siedlce.

Jakie prace zostaną przeprowadzone?

W ramach zadania planowana jest budowa trzech węzłów drogowych: Groszki, Siedlce Zachód, Siedlce Południe oraz obiektów inżynierskich,, w tym mostów, wiaduktów i przepustów.

Ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi oraz jej przekroczenia, zostaną wykonane rozbiórka, budowa i przebudowa odcinków innych dróg poprzecznych (wojewódzkich, powiatowych i gminnych), krzyżujących się z inwestycją.

Drogowcy piszą, że całość zadania uzupełni budowa systemu odprowadzania wód deszczowych wraz z budową kanalizacji deszczowej i przepompownią wód, oświetlenia drogowego, a także budowa oraz przebudowa kolidującego uzbrojenia, urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne i ogrodzenia). Wykonane zostanie też oznakowanie poziome i pionowe, jak również zieleń drogowa.

Czytaj też:
Coraz bliżej do budowy kolejnego odcinka S12 w Lubelskiem
Czytaj też:
Budowa drogi ekspresowej S10 w okolicy Torunia może ruszyć w tym roku

Opracował:
Źródło: GDDKiA