Wybory do Parlamentu Europejskiego. Drogowcy ostrzegają: na plakaty potrzeba zezwolenia

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Drogowcy ostrzegają: na plakaty potrzeba zezwolenia

Drogi szybkiego ruchu w Polsce
Drogi szybkiego ruchu w Polsce Źródło:GDDKiA
W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego zaplanowanymi na 9 czerwca 2024 r. drogowcy przypominają komitetom wyborczym o obowiązujących przepisach prawa i procedurach postępowania w zakresie umieszczania plakatów wyborczych w pasie drogowym dróg krajowych.

Jeśli chodzi o plakaty wyborcze i wyborcze ogłoszenia, to wbrew pozorom w Polsce absolutnie nie obowiązuje samowolka. Jak przypomina Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zgodnie z aktualną linią orzecznictwa sądów administracyjnych, plakaty wyborcze spełniające cechy materiału wyborczego (Kodeks wyborczy), a zatem ich umieszczenie w pasie drogowym podlega dyspozycjom ustawy o drogach publicznych (wykładnię przepisów dotyczących umieszczania reklam wyborczych w pasie drogowym potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie).

Plakaty to reklama

Z kolei pojęcie reklamy zdefiniowano również w ustawie o drogach publicznych. „Reklama – umieszczone w polu widzenia użytkownika drogi tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe [...]”. A zgodnie natomiast z Kodeksem wyborczym, materiałem wyborczym jest każdy pochodzący od komitetu wyborczego upubliczniony i utrwalony przekaz informacji mający związek z zarządzonymi wyborami.

Artykuł Kodeksu wyborczego stanowi zaś, że „na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych i telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia”.

W związku z tym drogowcy podnoszą, że umieszczenie plakatu wyborczego w pasie drogowym, bez względu na nośnik (tj. czy jest nim urządzenie obce, czy urządzenie związane z zarządzeniem drogami i potrzebami ruchu), zależy od zgody zarządcy drogi.

A skoro tak, to umieszczenie w pasie drogowym plakatu wymaga wcześniejszego uzyskania:

  • Zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację reklam w pasie drogowym drogi krajowej na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych w drodze decyzji administracyjnej.

Wniosek o zezwolenie na lokalizację reklamy w pasie drogowym składa się na adres właściwego oddziału GDDKiA w określonym województwie wraz z wymaganymi dokumentami. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym dostępny jest na stronach internetowych poszczególnych oddziałów GDDKiA lub w ich siedzibach.

Nielegalnie = nieopłacalnie

Równocześnie drogowcy informują, że reklamy nie mogą być umieszczane: w obrębie oddziaływania skrzyżowania, na znakach drogowych, wiaduktach kolejowych w obrębie pasa drogowego, jak również w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem parkingów i miejsc obsługi podróżnych.

Ostrzegają także, że w przypadku stwierdzenia zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia poprzez umieszczenie plakatu wyborczego, zarządca drogi (czyli drogowcy) wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną stanowiącą dziesięciokrotność opłaty ustalanej, jak przy wydawaniu zezwolenia.

Czytaj też:
PiS może sprawić niespodziankę w wyborach do PE. Ten sondaż jest najlepszym dowodem
Czytaj też:
PKW wylosowała numery list w wyborach do PE. Korwin-Mikke: Doszło do szarpaniny

Opracował:
Źródło: GDDKiA