Połączenie Lubelszczyzny z centrum kraju. Rusza kluczowa inwestycja

Połączenie Lubelszczyzny z centrum kraju. Rusza kluczowa inwestycja

Droga S12
Droga S12 Źródło:GDDKiA
Drogowcy podpisali umowę na projekt i budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S12. Chodzi o fragment między granicą województwa łódzkiego i mazowieckiego, a Przysuchą, o długości 14,4 km. To kontynuacja budowy drogi ekspresowej, która docelowo ma połączyć autostradę A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego ze wschodnią granicą państwa w Dorohusku.

Trasa, której projekt i budowa się właśnie zaczynają, ma nie tylko wielkie znaczenie dla komunikacji krajowej, ale także jest niesłychanie ważna dla mieszkańców Ziemi Łódzkiej i południowego Mazowsza. Nowa droga ekspresowa przejmie ruch tranzytowy i regionalny z obecnej zatłoczonej i biegnącej przez liczne wsie i miasta DK12.

Drogowcy wskazują, że średni dobowy ruch na tej trasie między Piotrkowem Trybunalskim i Radomiem, waha się od blisko 10 tysięcy w okolicy Radomia, do prawie 25 tysięcy w rejonie Piotrkowa (wyjątkiem jest fragment między Opocznem i Przysuchą, gdzie jest on nieco mniejszy).

Jak będzie wyglądała nowa trasa ?

Droga S12

Projekt nowej trasy przewiduje, że będzie to dwujezdniowa droga ekspresowa, a każda z jezdni będzie miała po dwa pasy ruchu po 3,5 metra szerokości oraz pas awaryjny o szerokości 2,5 metra. W ramach realizacji inwestycji powstanie węzeł drogowy w Gielniowie u zbiegu z drogą wojewódzką 728, a także ponad 20 obiektów inżynierskich, w tym: wiadukty drogowe, wiadukty w ciągu drogi ekspresowej i przepusty.

O bezpieczeństwo zwierząt zadba z kolei siedem przejść, z czego aż pięć to przejścia duże. W bezpośrednim sąsiedztwie trasy powstanie także nowoczesna, zapewniająca bezpieczeństwo infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Wybór rodzaju nawierzchni pozostaje w gestii wykonawcy.

Co, gdzie i kiedy?

Zgodnie z umową, prace (zarówno projekt, jak i budowa) mają trwać 43 miesiące od chwili jej podpisania. Na wykonanie projektu wykonawca ma 21 miesięcy, w tym uzyskanie decyzji ZRID. Pozostały czas (22 miesiące) to okres prac budowlanych, przy czym w przeciwieństwie do etapu projektowania w okresie budowy uwzględniane będą przerwy na tzw. okresy zimowe (od połowy grudnia do połowy marca). Wykonawcą jest firma Budimex, a koszt inwestycji to blisko 452,1 mln złotych.

Wkrótce kolejna umowa

W ciągu najbliższych tygodni należy spodziewać się podpisania umowy na kolejny mazowiecki odcinek drogi ekspresowej S12: Przysucha – Wieniawa. Tym samym łączna długość trasy w woj. mazowieckim przekroczy 30 km.

Łącznik między zachodem i wschodem

Obecnie można już korzystać z blisko 94 km S12 w woj. lubelskim, od Puław do Piask. W realizacji pozostaje 70 z 75 km dalszego odcinka do granicy z Ukrainą. Na etapie prac przygotowawczych jest początkowy fragment trasy, ok. 61 km od autostrady A1 do granicy woj. łódzkiego i mazowieckiego, a także kolejne ok. 67 km od Radomia do Puław. Dla pierwszego odcinkach uzupełniamy raport oddziaływania na środowisko, a dla drugiego trwa procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzyskanie jej dla wariantu preferowanego, rozpoczynającego się na węźle Radom Południe, umożliwi też ogłoszenie przetargu na odcinek od Wieniawy do węzła Radom Południe (o długości 12,2 km) na przecięciu z drogą ekspresową S7.

Po wybudowaniu wszystkich odcinków droga ekspresowa S12 zapewni bezpieczne połącznie centrum kraju z Lubelszczyzną, a także z wschodnią granicą kraju. Tym samym ma ułatwić podróż pomiędzy zachodnią i wschodnią granicą państwa, a zatem stanowić pomost pomiędzy krajami Unii Europejskiej i Ukrainą.

Czytaj też:
Łatwiejszy przejazd na S8. Prace drogowców nie potrwają już długo
Czytaj też:
Korytarz życia. Bywa, że kierowcy wracają nim pod prąd

Opracował:
Źródło: GDDKiA