UOKiK wszczął postępowanie ws. Volkswagena. Nawet 140 tys. poszkowanych?

UOKiK wszczął postępowanie ws. Volkswagena. Nawet 140 tys. poszkowanych?

Dodano:   /  Zmieniono: 8
Logo Volkswagena (fot. volkswagen.pl)
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów we współpracy z Transportowym Dozorem Technicznym i Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące manipulowania wskaźnikami emisji spalin w samochodach koncernu Volkswagen.
Urząd wezwał przedsiębiorcę do przekazania informacji niezbędnych do ustalenia, czy istnieją podstawy do postawienia zarzutu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Będzie też na bieżąco analizował przebieg działań naprawczych prowadzonych przez Volkswagen Group Polska.

140 tys. pojazdów z wadliwym systemem

Sprawa Volkswagena dotyczy dużej ilości właścicieli samochodów zarówno w Polsce jak i na terenie Unii Europejskiej. Volkswagen Group Polska potwierdził wprowadzenie na polski rynek około 140 tys. pojazdów z systemem manipulującym poziomem emisji spalin. Kwestionowane przez różne urzędy działania mogą wiązać się z naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów, przestrzeganiem norm środowiskowych oraz technicznych.

Wprowadzali w błąd?

UOKiK zbada, czy konsumenci mogli być wprowadzeni w błąd. W tym celu przeanalizuje m.in. materiały reklamowe dotyczące pojazdów z wadliwym systemem sterowania emisją spalin. Eksperci sprawdzą, czy zawierały one informacje dotyczące poziomu emisji tlenku azotu lub szczególnych właściwości w zakresie stopnia emisji spalin (np. deklaracje przyjazności dla środowiska). Urząd zamierza ustalić, czy rzeczywisty ich poziom odbiega od wartości deklarowanych w reklamach i ofertach przedsiębiorcy.

UOKiK będzie też na bieżąco monitorował przebieg wprowadzonych przez przedsiębiorcę działań naprawczych. Istotne będzie, czy nie wpłyną one niekorzystnie na koszty eksploatacji, osiągi samochodów czy emisję spalin.

Jak sprawdzić swoje auto ?

Volkswagen Group Polska uruchomił stronę internetową, na której możesz sprawdzić, czy sprawa dotyczy twojego samochodu:

  • marka Volkswagen: http://info.volkswagen.com/pl/pl/home?tab=check-own-car
  • marka Audi: http://www.audi.pl/pl/brand/pl/service/akcja-serwisowa.html
  • marka Skoda: http://skoda-recallactions.skoda-auto.com/pl-pl?s=W&cd=0
  • marka Seat: http://www.seat-auto.pl/serwis/silniki-diesel/sprawdz-swoj-samochod.html

Jeżeli tak, spółka powinna – po opracowaniu odpowiedniej procedury naprawczej - powiadomić cię o konieczności pojawienia się w dogodnym terminie w serwisie, aby sprawdzić stan techniczny pojazdu. W przypadku stwierdzenia zagrożeń producent powinien dokonać naprawy na własny koszt.

Gdzie szukać pomocy?

Instytucją, która zajmuje się tą sprawą jest także Transportowy Dozór Techniczny. W przypadku uzyskania od przedsiębiorcy odmowy naprawy,  bądź gdy jej przeprowadzenie spowodowało spadek osiągów lub wzrost kosztów eksploatacji, napisz do UOKiK – diesel@uokik.gov.pl. Do wiadomości dołącz dane identyfikacyjne oraz dokumentację sprawy (kopia korespondencji z przedsiębiorcą, zawarte umowy etc.). Otrzymane dane zostaną wykorzystane w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego.

Darmowa pomoc prawna

Konsumenci poszukujący pomocy w swoich indywidualnych sprawach mogą również uzyskać bezpłatną poradę prawną kontaktując się z:

  • powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów lub organizacją konsumencką. Ich adresy można znaleźć na stronie: https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  • konsumenckim centrum e-porad: porady@dlakonsumentow.pl prowadzonym przez Federację Konsumentów, www.federacja-konsumentow.org.pl
  • bezpłatną Infolinią Konsumencką, tel.: 800 889 866, czynną od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, prowadzoną przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, www.konsumenci.org
Pomoc w rozwiązywaniu sporów z przedsiębiorcami oferuje również sieć polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

UOKiK

 8

Czytaj także