Jak złożyć wniosek o leasing operacyjny w ramach tarczy antykryzysowej?

Jak złożyć wniosek o leasing operacyjny w ramach tarczy antykryzysowej?

Branżę transportową czekają wyzwania
Branżę transportową czekają wyzwania Źródło:DBK Rental
Nowe wsparcie dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej ogłosili wicepremierka Jadwiga Emilewicz i minister Andrzej Adamczyk. Chodzi o leasing operacyjny z karencją w spłacie dla klientów sektora transportu drogowego. Jak złożyć wniosek o leasing?

Co to jest leasing operacyjny z karencją w spłacie dla klientów sektora transportu drogowego?

To leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych. Przeznaczony jest dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto) oraz prowadzących pełną księgowość.

Jakie są warunki leasingu operacyjnego z karencją w spłacie dla klientów sektora transportu drogowego?

 • wiek pojazdu i/lub naczepy do 3 lat
 • pojazd i/lub naczepa powyżej 3,5 t
 • kwota leasingu do 5 mln zł netto dla klienta
 • okres finansowania do 6 lat (łącznie z karencją)
 • karencja w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy
 • oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu
 • opłata wstępna (czynsz inicjalny) – 0 proc.
 • opłaty manipulacyjne 0 proc.
 • ubezpieczenie OC/AC/NNW w okresie umowy leasingu łącznie z karencją opłacone przez leasingodawcę, a koszt doliczony do rat po rozpoczęciu miesięcznego harmonogramu spłat
 • zabezpieczenie leasingu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC, poręczenie głównych udziałowców leasingobiorcy

Jak wypełnić wniosek o leasing operacyjny z karencją w spłacie dla klientów sektora transportu drogowego

Zanim przystąpi się do wypełniania wniosku o pożyczkę:

 • Trzeba się upewnić, że Profil Zaufany na platformie ePUAP jest aktywny, a jeżeli jeszcze się go nie ma, to niezwłocznie trzeba założyć
 • Trzeba przygotować dokumenty z poniższej listy (na dole) w wersji elektronicznej
 • Trzeba zainstalować jedną z zalecanych przeglądarek (Chrome 56 i wyższe, Firefox 51 lub wyższe, Edge 79 lub wyższe)

Składanie wniosku odbywa się elektronicznie. Po złożeniu wniosku nastąpi kontakt ze strony ARP. Do podpisania umowy wystarczy kwalifikowany podpis elektroniczny.

Lista potrzebnych dokumentów:

 1. Pełne sprawozdanie finansowe za rok 2018 (e-sprawozdanie w formacie.xml).
 2. Sprawozdanie z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta (o ile jest sporządzane) za rok 2018 (.pdf).
 3. Bilans i Rachunek zysków i strat za rok 2019 wstępny (.pdf lub.xml)/lub Pełne sprawozdanie finansowe za rok 2019 (e-sprawozdanie w formacie.xml).
 4. Bilans i Rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F-01/I-01 za ostatni kwartał (.pdf).
 5. Wypełniony załącznik Informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowyc i pozabilansowych wraz z parametrami ich spłaty (.pdf)
 6. Plan wpływów i wydatków w ciągu najbliższych 12 miesięcy („plan”) – dokument szczegółowo opisujący przewidywane ograniczenie działalności spowodowane epidemią koronawirusa, pokazujący spadek sprzedaży towarów lub usług.
 7. Zaświadczenia: zaświadczenie ZUS, zaświadczenie US (nie starsze niż 1 miesiąc), ewentualnie oświadczenia przedsiębiorcy o braku zaległości lub ich stanie (.pdf).
 8. Dokumenty niezbędne do udzielenia leasingu: • promesa dotychczasowego leasingodawcy wskazująca wartość przedmiotu leasingu konieczną do spłacenia na rzecz leasingodawcy w celu zamknięcia dotychczasowej umowy leasingu (.pdf) • dotychczasowa umowa leasingu (.pdf) • dowód rejestracyjny leasingowanego pojazdu (.pdf) • „Karta pojazdu” leasingowanego pojazdu (.pdf) • polisa ubezpieczeniowa OC przedmiotu leasingu (.pdf) • polisa ubezpieczeniowa AC przedmiotu leasingu (.pdf)

Czytaj też:
Jak złożyć wniosek o pożyczkę obrotową na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym?
Czytaj też:
Na jaką pomoc możesz liczyć prowadząc mikrofirmę?