Leasing wróci do poziomu finansowania sprzed pandemii

Leasing wróci do poziomu finansowania sprzed pandemii

Leasing samochodu
Leasing samochodu Źródło: Santander Consumer Bank
Rynek leasingu w 2020 roku spadł o 10 proc. Zgodnie z prognozami w 2021 roku wróci do czasu sprzed pandemii, bo wzrośnie o 11 proc.

Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy podał, że w 2020 r. firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania na poziomie 70,1 mld zł.

Jak zauważa Paweł Pach, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu: „Globalne spowolnienie odbija się w wynikach polskich leasingodawców. Dynamika finansowania udzielonego przez branżę leasingową w pierwszej połowie roku wynosiła -24 proc. r/r, skumulowane dane sektora po trzecim kwartale wskazywały dynamikę na poziomie -15,5 proc. r/r, podczas gdy ostatnie trzy miesiące roku wyróżniły się 4,8 proc. wzrostem branży. Mimo dobrych wyników wypracowanych pod koniec roku, skumulowane dane branży leasingowej za 2020 r. pokazują -10,1 proc. dynamikę rynku r/r”.

Pozytywny sygnał dla przedsiębiorstw jest taki, że z analizy ZPL wynika, że w ciągu 2021 roku branża leasingowa odrobi starty wywołane przez pandemię COVID-19 i wróci do poziomu finansowania sprzed kryzysu. To oznacza odbicie rynku. „Jest to dobra wiadomość dla gospodarki, ze względu na spodziewany powrót firm na drogę inwestycji” – twierdzi Pach.

Leasingodawcy pomagają

Przez ostatni rok branża leasingowa, odpowiadając na trudną sytuacje klientów, dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, proponowała różne formy wsparcia. Firmy leasingowe zmieniały harmonogramy spłat i odraczały spłatę rat leasingowych na okres od 3 do 6 miesięcy. Na początku 2021 roku sektor bankowy poinformował o wznowieniu „moratorium pozaustawowego”. Dlatego z możliwości odroczenia lub obniżenia spłaty rat leasingowych, obok klientów banków, znowu mogą skorzystać klienci firm leasingowych.

Struktura rynku leasingu i odbiorcy usług leasingowych

Firmy zrzeszone w Związku Polskiego Leasingu koncentrują się na obsłudze transakcji leasingowych. Ich wartość wynosi 60,2 mld zł. Rzadziej zawierane są umowy pożyczki. 9,9 mld zł to łączna wartość pożyczek udzielonych w 2020r.

Odbiorcami usług leasingowych pozostają głównie mikro i małe firmy, czyli klienci o obrotach do 20 ml zł, którzy stanowią 73,5 proc. w strukturze klientów firm leasingowych. Największą (53,6proc.) grupą klientów są mikro firmy (klienci o obrotach do 5 mln zł), klienci o obrotach od 5 do 20 mln zł stanowią 19,9 proc. 26 proc. udział w strukturze klientów firm leasingowych mają firmy o obrotach powyżej 20 mln zł, podczas gdy transakcje zawierane z klientami indywidualnymi mają 0,5 proc. udział w rynku.

W 2020 roku, przy pomocy leasingu i pożyczki inwestycyjnej, przedsiębiorcy najczęściej finansowali pojazdy lekkie (mające 47,5 proc. w strukturze rynku leasingu) oraz maszyny i inne urządzenia (odpowiadające za 29,1 proc.). Nieco rzadziej finansowali pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy i autobusy (17,8 proc. udział w rynku). Inne aktywa takie jak: sprzęt IT, samoloty, statki, tabor kolejowy i pozostałe pojazdy mają 4,4 proc. udział w rynku, podczas gdy nieruchomości zaledwie 1,2 proc.

Co firmy leasingowe mówią o kolejnych miesiącach roku?

W I kwartale 2021 r. ankietowane firmy oczekują wzrostu zatrudnienia, po nieznacznej redukcji obserwowanej w ostatnim czasie. Prognozują również istotne pogorszenie jakości portfela, mocniejsze niż miało to miejsce w IV kwartale 2020 roku. Jednocześnie z początkiem 2021 roku firmy spodziewają się przyspieszenia aktywności sprzedażowej, chociaż nie będzie ono tak wyraźne jak obserwowane w IV kwartale 2020 r.

Jak wygląda prognoza ZPL na koniec 2021 r.?

W 2021 roku rynek leasingu odrobi straty poniesione w ubiegłym roku. Dynamika branży leasingowej w 2021 r. na poziomie 11 proc. będzie zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego w Polsce. W bieżącym roku branża leasingowa możne udzielić łącznego finansowania o wartości przekraczającej 77,8 mld zł.

Czytaj też:
Mimo wzrostu zamówień w pandemii branża kurierska tonie w długach

Źródło: ZPL
 0

Czytaj także