Na ile rat można rozłożyć OC?

Na ile rat można rozłożyć OC?

Samochód, ubezpieczenie, wypadek (zdj. ilustracyjne)
Samochód, ubezpieczenie, wypadek (zdj. ilustracyjne) Źródło: Fotolia / Monkey Business
Zbliża się termin płacenia OC, a domowy budżet świeci pustkami. Jednym z rozwiązań dla kierowców, dla których składka ubezpieczenia jest zbyt dużym obciążeniem, jest możliwość zapłacenia OC na raty. Czy takie rozwiązanie jest korzystne finansowo? Na ile rat można rozłożyć OC?

OC na raty. Czy to się opłaca?

Rzadko zdarza się, aby zapłacenie za coś ratach było bardziej korzystne niż jednorazowe opłacenie całej kwoty. Niezależnie od tego, czy kupuje się telewizor, samochód, czy też chce się opłacić OC, takie rozwiązanie nie jest korzystne. Jednorazowa opłata to dla sklepu lub firmy ubezpieczeniowej mniejszy problem, niż konieczność dzielenia kwoty na kilka mniejszych i przyjmowanie płatności w częściach. Nie jest więc niespodzianką, że OC na raty jest mniej opłacalne niż jednorazowe uiszczenie całej składki. Jaka jest różnica w kosztach? Może to być 10 lub 15 proc. a nawet więcej – to zależy od tego, w jaki sposób towarzystwo ubezpieczeniowe podchodzi do opłacania OC w ratach.

Większość firm ubezpieczeniowych pozwala zapłacić za OC jednorazowo lub ratalnie. Ile będą wynosić raty, to już zależy od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Co do ilości rat, to najczęściej są 2 lub 4, choć niektórzy ubezpieczyciele mogą nawet zaproponować, by rozłożyć płatność na 12 rat. W tej sytuacji jednak składka na OC będzie dużo wyższa. Jednak niewiele towarzystw oferuje takie rozwiązanie. Standardem są raty półroczne i kwartalne.

Na ile rat można rozłożyć OC?

To, na ile rat można rozłożyć OC, również zależy od firmy ubezpieczeniowej. Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest podzielenie płatności na dwie raty. Pierwsza płacona jest na początku okresu obowiązywania ubezpieczenia, a druga po sześciu miesiącach. W niektórych firmach można również rozłożyć płatność OC na cztery raty – należy jednak pamiętać, że im więcej rat, tym wyższy będzie całkowity koszt składki. O ile to możliwe, warto wybrać płatność w dwóch ratach. Większa ich ilość spowoduje, że OC w skali roku może kosztować nawet o 15 lub 20 proc. więcej niż przy jednorazowej płatności.

OC na raty. Czy towarzystwa ubezpieczeniowe chętnie się na to zgadzają?

Dla towarzystwa ubezpieczeniowego podzielenie OC na raty to bardzo duże ryzyko finansowe. Odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej obowiązuje od momentu zapłacenia umowy – z reguły klient opłaca wtedy pierwszą ratę, a na resztę kwoty firma musi poczekać kwartał albo pół roku – w zależności od tego, na ile lat można rozłożyć OC. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, że odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej obowiązuje w dalszym ciągu, nawet jeśli klient nie zapłaci raty. W praktyce oznacza to, że jeśli kierowca spowoduje wypadek samochodowy firma będzie zobowiązana do wypłacenia pełnego odszkodowania – niezależnie od tego, czy klient zapłacić ratę OC, czy też nie.

Czy OC działa w przypadku nieopłacenia raty?

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 roku, jeżeli kierowca nie opłaci raty, ubezpieczenie nadal będzie obowiązywało. Informacja na ten temat znajduje się w Art. 12 wspomnianej Ustawy:

  • Art. 12. 1. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń trwa przez okres wskazany w umowie i kończy się z upływem ostatniego dnia tego okresu, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie.
  • Art. 12. 2. W przypadku opłacania składki ubezpieczeniowej w ratach, niezapłacenie przez ubezpieczonego lub ubezpieczającego raty składki w terminie oznaczonym przez zakład ubezpieczeń nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Co wobec tego można zrobić firma ubezpieczeniowa w sytuacji, kiedy klient nie płaci rat? Nic, ochrona musi dalej obowiązywać, a jedyne wyjście to działania windykacyjne. W skrajnych przypadkach firma może skierować sprawę do sądu i komornika. Firmy ubezpieczeniowe również próbują zabezpieczyć się na wypadek, gdyby któryś z klientów nie opłacił składki OC. Jeśli ktoś decyduje się na OC w ratach, koniecznie trzeba dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) i sprawdzić, jakie konsekwencje spowoduje nieopłacenie raty w terminie. Z reguły jest tam dokładnie opisane, jak wygląda postępowanie w przypadku braku płatności za raty OC.

Czytaj też:
Jest cennik, więc można zamawiać. Ruszyły rezerwacje na Hondę HR-V e:HEV

Źródło: Porowneo.pl