Leasing. Idzie ku dobremu, przedsiębiorcy kupują i odrabiają straty

Leasing. Idzie ku dobremu, przedsiębiorcy kupują i odrabiają straty

Leasing
Leasing / Źródło: Santander Consumer Multirent
Finansowanie za pomocą leasingu, głównie zakupu samochodów osobowych i dostawczych (choć nie tylko), wróciło do poziomu sprzed pandemii. Prognozy na najbliższe miesiące są bardziej niż dobre.

W I połowie 2021 r. branża leasingowa udzieliła łącznego finansowania o wartości 40,5 mld zł, przy dynamice rynku na poziomie 36,2 proc. rok do roku. W większości finansowano samochody.

Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy, podał, że w I połowie 2021r. firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania o wartości 40,5 mld zł, przy dynamice rynku na poziomie 36,2 proc. To pierwszy tak dobry wynik sektora leasingowego od końca 2018 roku, kiedy wartość rynku przekroczyła pułap 82,6 mld zł. Patrząc historycznie przez kolejne dwa lata (2019 i 2020) sektor leasingowy notował spadki, które zostały przełamane w tym roku.

Leasing. Same dobre wiadomości

Jak zauważa Paweł Pach, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu: – Pierwsze sześć miesięcy tego roku pokazało, że przedsiębiorcy wrócili do inwestycji i realizowali je przy udziale leasingu. To dwie dobre wiadomości. Aktywność polskich firm, głównie z segmentu MŚP, w prosty sposób przekłada się na wyniki sektora leasingowego, a te są bardzo dobre. Równie wysokie są oczekiwania na kolejne miesiące roku. Według najnowszej prognozy ZPL, która mówi o 20,2 proc. wzroście na koniec 2021 roku, branża leasingowa ma szansę nadrobić dwa lata spowolnienia, jakie obserwowaliśmy na rynku leasingu w 2019 i 2020 roku. Dla leasingodawców był to czas wytężonej pracy związanej ze zmianą procesów, sposobu zawierania umów czy zmiany metod kontaktu z klientami. Każda prognoza jest dziś obarczona dużym ryzykiem, ze względu na zbliżającą się jesień i czwartą falę pandemii, jednak eksperci sektora leasingowego mają nadzieję na dobrą końcówkę roku.

Struktura rynku leasingu i odbiorcy usług leasingowych

Firmy zrzeszone w Związku Polskiego Leasingu koncentrują się na obsłudze transakcji leasingowych, które wartościowo stanowią 86 proc. zawieranych umów. Najnowsze dane rynkowe pokazują, że wartość wszystkich kontraktów leasingowych podpisanych w pierwszej połowie tego roku wyniosła 34,8 mld zł. Rzadziej zawierane były umowy pożyczki, których wartość jest szacowana na poziomie 5,7 mld zł (dane ZPL po I połowie 2021r.).

Największą grupą odbiorców usług leasingowych pozostają mikro i małe firmy, czyli klienci o obrotach do 20 ml zł, którzy stanowią 73,8 proc. Klienci mikro (tj. firmy o obrotach do 5 mln zł) mają 55 proc. udział w rynku, a firmy o obrotach od 5 do 20 mln zł 18,9 proc. udział. Transakcje zawierane z firmami o największych o obrotach (powyżej 20 mln zł) stanowią 25,3 proc. podczas gdy umowy z klientami indywidualnymi są szacowane na 0,7 proc.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 roku, przy pomocy leasingu i pożyczki inwestycyjnej, przedsiębiorcy najczęściej finansowali pojazdy lekkie (mające 43,6 proc. w strukturze rynku leasingu) oraz maszyny i inne urządzenia (odpowiadające za 27,9 proc.). Nieco rzadziej finansowali pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy i autobusy (23,2 proc. udział w rynku). Inne aktywa takie jak: sprzęt IT, samoloty, statki, tabor kolejowy i pozostałe pojazdy mają 4,5 proc. udział w rynku, podczas gdy nieruchomości zaledwie 0,7 proc. udział.

Trendy w grupach produktów

Pojazdy lekkie: Branża leasingowa w pierwszej połowie 2021 roku sfinansowała pojazdy lekkie o łącznej wartości 17,7 mld zł, co stanowiło wynik o 29 proc. wyższy niż rok wcześniej. Oba typy pojazdów tj. pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony odnotowały wysokie dynamiki (odpowiednio 31,1 proc. r/r i 18,4 proc. r/r).

– Finansowanie pojazdów lekkich przy udziale leasingu, w kolejnych miesiącach roku może jeszcze wzrosnąć. Coraz większa liczba klientów będzie zwracać się w stronę finansowania zeroemisyjnych samochodów. W ostatnim czasie, na europejskich rynkach było widać to zainteresowanie. Znaczący wpływ na nie mają m.in. krajowe programy dotacji, które ponownie startują także i w Polsce. Program „Mój elektryk”, który jako branża mieliśmy okazję konsultować, będzie miał kolejną odsłonę. Bardzo cieszymy się, że tym razem program dopuszcza dopłaty do rat leasingu. Prawdą jest, że większość nowych samochodów w Polsce kupują przedsiębiorcy, którzy posiłkują się leasingiem. Uważamy, że rządowe dotacje do leasingu samochodów na prąd mogą szybko powiększyć flotę takich pojazdów na polskich drogach – mówi Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu.

Jak dodaje Julia Patorska, ekspertka Zespołu Analiz Ekonomicznych w Deloitte Advisory: – Branża leasingowa, szczególnie firmy dysponujące znaczną flotą pojazdów lekkich, powinny również śledzić ostatnie działania regulacyjne Komisji Europejskiej. Nowy pakiet zmian regulacyjnych „Fit for 55” postuluje m.in. redukcję o 55 proc. emisyjności nowych aut do 2030 roku i całkowitą zeroemisyjność nowych aut od 2035 roku.

Pojazdy ciężarowe: również wzrost

Ubiegłoroczny kryzys w największym stopniu obniżył wolumen finansowania pojazdów ciężarowych, dzięki czemu odbicie w tym segmencie rynku jest najbardziej znaczące. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 roku leasingodawcy podpisali kontrakty o łącznej wartości 9,4 mld zł, wobec 4,9 mld w roku ubiegłym. Za 91 proc. wzrost w tym segmencie rynku w 2021 roku odpowiadały w równym stopniu transakcje dotyczące ciągników siodłowych (117 proc. dynamika r/r), naczep i przyczep (105,9 proc. dynamika r/r) jak i pojazdów o masie powyżej 3,5 tony (59,7 proc. wzrost r/r). Gorsze wyniki branża zanotowała jedynie w obszarze finansowania autobusów.

Jak wygląda prognoza ZPL na koniec 2021 rok?

Prognoza ZPL pokazuje, że w 2021 roku rynek leasingu odrobi straty poniesione w ciągu dwóch ostatnich lat. Dynamika branży leasingowej w 2021 r. na poziomie 20,2 proc. będzie zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego w Polsce. Do końca 2021 roku branża leasingowa możne udzielić łącznego finansowania o wartości przekraczającej 84,3 mld zł. Tym samym rynek leasingu w 2021 oku może przekroczyć wartości osiągnięte w 2018 roku.

Czytaj też:
Na co trzeba zwrócić uwagę podczas zakupu nowego samochodu?

Źródło: ZPL
 1

Czytaj także