Kiedy będzie można rozliczyć prywatnego elektryka używanego do celów służbowych?

Kiedy będzie można rozliczyć prywatnego elektryka używanego do celów służbowych?

Ładowanie samochodu elektrycznego
Ładowanie samochodu elektrycznego Źródło: Mercedes-Benz
Ministerstwo Infrastruktury przygotuje nowe przepisy, które umożliwią zwrot pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, wodorowym, hybrydowym czy zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii.

O sprawie obszernie pisze Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego Samar. Jak czytamy, w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się zapowiedź nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Nowy akt prawny przewiduje upoważnienie ministra właściwego do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, do określenia, w drodze rozporządzenia, warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Elektryki jak spalinówki

Jak możemy przeczytać na rządowej stronie, projektowana zmiana ma na celu wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, wodorowym, hybrydowym czy zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii.

Obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. „w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy”, określa koszty używania pojazdów prywatnych do celów służbowych jedynie dla aut spalinowych. Przepisy tego rozporządzenia nie objęły wtedy elektryków czy hybryd, bo po prostu nie było ich wtedy na rynku.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów określono na III kwartał 2022 r.

Czytaj też:
Nowe systemy bezpieczeństwa czynnego w Toyotach jeszcze w tym roku

Źródło: IBRM Samar
 0

Czytaj także